Vår core är våra anställda


Ett företags innersta kärna är medarbetarna som får verksamheten att fungera. Corepart satsar därför på att alla som jobbar hos oss får den utbildning som behövs för att kunna utvecklas inom verksamhetens områden. Eftersom varje projekt är unikt och kundspecifikt är ingen dag den andra lik, utan jobbet är ständigt varierande där du som anställd möter utmaningar och får ta ansvar på ett utvecklande sätt.

Utvecklas genom ansvarstagande

Vi vill att du ska känna en stor frihet i ditt arbete för att våga gå framåt, därför låter vi alla som jobbar hos oss ta mycket ansvar utifrån företagets flöden och riktlinjer. Du kan ditt arbete och vi litar på att du hanterar det, samtidigt som vi finns där för kontinuerlig feedback och hjälp när du känner att du är i behov av det.
 

När du kommer till Corepart

När du kommer till oss är vi noggranna med att du får en tydlig inlärning i dina arbetsuppgifter, men också att du får en introduktion till övriga processer inom verksamheten för att du ska bilda dig en helhetsbild av hur vi jobbar genom hela företaget.

Stämningen vi har på Corepart är väldigt varm och familjär, den bygger på en bra lagkänsla, något vi kontinuerligt jobbar för att bibehålla. Vi gör det genom både mindre och större aktiviteter, där vi till exempel äter frukost tillsammans varje morgon och har quiz-kvällar där vi släpper jobbet för att ha kul ihop.
​​​​​​​
Sök dig gärna till vårt härliga och innovativa team!