Corepart Innovation Lab

På Corepart tar vi innovation på allvar. Vi tror att innovation är en så vital del för företagets framtid att vi utvecklat vårt helt egna Innovation Lab. 
Ibland återspeglas innovation i att något nytt skapas från grunden, ibland genom att applicera ett nytt tänk på något existerande. Genom åren har vi lärt oss att ta tillvara på dom oerhörda fördelar som finns i att jobba inom flera affärsområden. Genom nogranna processer framtagna för att lyfta och ta tillvara på synergieffekterna mellan olika affärsområden, har vi lyckats inta en unik position på marknaden.

Genom att ständigt testa, ifrågasätta och förnya lyckas vi ständigt vara inte bara i fas med, utan i framkant av, utvecklingen som sker.