Coreparts ryggmärg är kvalitet och innovation


Genom vår höga kompetens inom IT och säkerhet har vi ett helhetstänk som skiljer sig mycket åt jämfört med andra aktörer på marknaden. Men vi vill utmärka oss inom fler områden, i allt från ledarskap och företagskultur till arbetsprocesser. 
Kvalitet är ett av de värdeord som genomsyrar allt vi gör inom verksamheten och de lösningar vi levererar. Från den första kontakten med våra kunder till slutlig produkt och efterföljande drift samt support vill vi hålla högsta möjliga kvalitet.

När vi pratar om kvalitet utgår vi från vad vi kallar för tre P, nämligen Personal, Processer och Produkter.

Personal, Processer och Produkter

På Corepart anställer vi motiverade individer som innehar en bred kompetens och som tar ett stort ansvar för sina uppgifter och den slutliga produkten.

Alla processer i våra projekt är komplicerade och innehar många olika moment som måste göras på rätt sätt och i rätt ordning för att nå maximalt resultat. Vi har utvecklat noggranna arbetssätt för att säkerställa att varje process utförs på bästa sätt.

Ingen kedja är starkare än den svagaste länken; därav jobbar Corepart endast med kvalitetsprodukter med gott renommé och som är vedertagna bland de främsta säkerhetsföretagen.

Innovation

Corepart befinner sig inom verksamhetsområden som utvecklas i en rask takt och som kräver innovativa sätt att hitta nya lösningar. Vi hjälper våra kunder genom att på ett nytänkande sätt erbjuda högkvalitativa paketeringar inom IT och säkerhet. Tack vare vår kompetens inom båda områdena kan vi föra ihop de två till ett helhetstänk som är svårt att hitta någon annanstans. 

IT och säkerhet går hand i hand tycker vi. Som kund hos oss ska man känna sig trygg i att vi behärskar båda områdena. Våra kunders dagliga arbete ska dra nytta av vårt sätt att utforma system så att både effektiviteten och säkerheten höjs. 

Vi tänker utanför boxen och hittar de smartaste sätten att uppnå resultat.