Kundens energi sparas till den egna verksamheten

Inom IT och säkerhet är det primära att kunden inte ska behöva oroa sig över funktionaliteten.
Det är vi på Corepart som tar hand om hela processen från behov till färdigställd komplett lösning. Om det skulle uppstå några problem under vägens gång är det inget våra kunder behöver lägga energi på, utan vi tar hand om och sköter allt.

Våra kunders behov ser olika ut och vårt sätt att utforma unika kundspecifika lösningar resulterar i att de alltid får det ultimata utifrån deras behov som matchar den funktionalitet de är ute efter.

NoWorrIT

Corepart lägger stor vikt vid att tjänster som har levererats av oss aldrig får fallera, en kund måste kunna lita på att det alltid fungerar. Men om olyckan är framme ska ett eventuellt fel snabbt identifieras och åtgärdas.

Corepart har vinnlagt sig om att våra tjänster kännetecknas av pålitlighet och bekymmersfrihet, där kunden slipper att oroa sig, eftersom Corepart tar hand om alla behov.

En väldigt viktig pusselbit i detta är NoWorrIT; något som är sprunget från våra egna kunders önskemål. I stället för att investera i en lösning, med en viss garanti, och därefter själv ansvara för att allt fungerar utan störningar. Levererar Corepart produkter och lösningar som en tjänst, där vi hela tiden tar ansvar för att tjänsterna har stabil funktionalitet och prestanda. Tack vare smarta system, säkerställer vi funktionaliteten i realtid. ​​​​​​​