10 fördelar med kameraövervakning

Vill du skapa tryggare arbetsmiljöer, effektivare arbetsprocesser samtidigt som du förebygger brott? Det är möjligt genom en lösning. Vi har listat 10 fördelar med kameraövervakning som förklarar varför er verksamhet bör överväga att investera i ett kameraövervakningssystem - om ni inte redan har ett idag.

Ökar den övergripande säkerheten

Verksamheter löper oftast en större risk för inbrott i jämförelse med en vanlig bostad. Kameraövervakning i exempelvis butiker, på byggarbetsplatser och i fastigheter hjälper till att både förhindra att brott begås, skapar förståelse för hur ett eventuellt intrång har gått till och hjälper till att identifiera den potentiella gärningsmannen. Samtliga delar hjälper er att trygga arbetsplatsen framåt och att förebygga potentiella risker.

Förhindrar stöld

Stölder är tyvärr ett stort problem hos många verksamheter idag, oavsett om du arbetar inom dagligvaruhandeln eller på byggarbetsplatser. Kameraövervakning hjälper till att bevaka känsliga områden, signalera för oförutsedda händelser och sparar ner data både under och efter arbetstid. Kameraövervakning har blivit en form av digital väktare, vilket både sparar in kostnader för fysisk närvaro, hjälper dig att samla in bevismaterial och att agera i samma stund som brottet begås.

Förhindrar inbrott

Man kan tro att de flesta inbrott är spontana och oförberedda, men faktum är att de flesta är planerade och strukturerade. Genom kameraövervakning med ett integrerat larmsystem, skrämmer du iväg den största delen av förövarna innan de ens hunnit börja planera intrånget. Vi kallar detta för att aktivt förebygga brott. Investeringen du lägger på att abonnera på en säkerhetslösningen, är en bråkdel av kostnaderna för att ersätta de skador och förlorade material som ett inbrott kan resultera i.

Förbättrar kundrelationerna 

När företag uppvisar en närvaro av säkerhetsåtgärder, känner sig en stor del av kunderna och besökarna trygga. Med tanke på hur dagens samhälle ser ut idag, känner många av oss otrygga i flertalet situationer och platser. Vare sig det gäller på gymmet, dagligvaruhandeln eller parkeringsplatsen utanför jobbet, är det en lättnad för många att veta att området är bevakat.

​​​​​​​Förbättrar arbetsmiljön

Kameraövervakning ökar tryggheten hos anställda, vilket förbättra arbetsförhållandena, både vad gäller arbetsuppgifter och arbetsmiljön i sin helhet. Kameror kan övervaka riskfyllda arbetsmoment, för att notifiera om något skulle gå fel eller om en olycka skulle ske. Notiserna hjälper dig att agera snabbt och att tillkalla hjälp vid behov. Video materialet hjälper er att förbättra era arbetsprocesser, uppmärksamma riskfyllda moment och att förebygga olycksfall i framtiden. Kameraövervakning kan även hjälpa ditt företag att underlätta inventeringar, leveranser och bemötande vid kundbesök. 

Minskad risk för vandalism

Välplacerad kameraövervakning har visat sig vara effektiv när det kommer till att minska antalet fall av vandalism mot företagsfastigheter. Säkerhetslösningen är med andra ord en väl värd investering, då kostnaderna kan bli stora för att rädda eventuella skador, avtryck och de signaler som byggnaden kommer sända ut vid brottsplatsen.

Kontroll dygnet runt

Med övervakning 24/7, behöver du aldrig gå hem orolig från jobbet. Säkerhetsansvarig underrättas genom notiser i en app om något oväntat skulle hända i området under natten, vilket även larmas direkt till vald larmcentral. Vetskapen att ens arbetsplats är säker både under och efter arbetstid, sparar både energi och tankekraft hos ansvariga.

I samarbete med polisen

Kamerainspelningar är ett kraftfullt verktyg, som kan hjälpa polisen vid företagsrelaterad brottsaktivitet som exempelvis stöld eller intrång. Genom kameraövervakning får du underlag i form av bevismaterial, vilket ökar chanserna att gärningsmannen kan identifieras och tillfångatas. Detta ger dig även underlag till en eventuell utredning.

Kostnadseffektiv

Kameraövervakning är en kostnadseffektiv lösning som både hjälper ditt företag att förebygga och utreda brott. Dessutom har du en digital väktare som håller dig uppdaterad digitalt 24/7. Lösningen är inte bara lönsam för flera företag, utan hjälper till att skapa en bättre arbetsmiljö för de anställda - vilket förbättrar produktiviteten och arbetsmoralen på plats.

Din säkerhetsansvarig

Säkerhetsansvariga och arbetsledare kan inte ha uppsikt över en hel arbetsplats, alla timmar på dygnet. Istället för att anställa ytterligare personal som kan täcka upp inom valda områden, kan ett kameraövervakningssystem bevaka samtliga områden ur olika vinklar, vilket täpper igen gliporna där du och din personal behöver extra tillsyn. Detta kan gälla riskfyllda arbetsprocesser, stora leveranser eller hela arbetskomplex.

​​​​​​​Är du i behov av en skräddarsydd säkerhetslösningen som effektiviserar din arbetsprocess, skapar trygghet under arbetstid och håller tjuvarna borta nattetid? Kontakta oss för en analys av vad vi kan göra för dig.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Boka en kostnadsfri rådgivning med oss så kommer vi tillsammans fram till hur ditt skräddarsydda säkerhetssystem ska se ut. Du binder dig inte till någon tjänst och rådgivningen är helt kostnadsfri.