Dataskyddspolicy

Personuppgifts- och dataskyddspolicy

Inledning

Corepart tar skyddet av dina rättigheter och personuppgifter på största allvar och denna dataskyddspolicy beskriver hur vi samlar in, lagrar och delar personuppgifter. Corepart hanterar endast personuppgifter i de fall som anses nödvändiga för att verksamheten skall drivas på normalt sätt.
 
Denna policy beskriver Coreparts åtgärder kring Behandling av Personuppgifter, då den Registrerade är en person utanför Corepart AB med en direkt relation till oss.

Behandling av personuppgifter

Corepart AB behandlar personuppgifter. Personuppgiftsansvarige avser att fullgöra prospektering, försäljning, installation, drift, support av tjänster inom IT och säkerhet. Personuppgifter hanteras även vid utförande av administration och ekonomi-relaterade funktioner, inklusive personalrekrytering.
​​​​​​​

Allmänna Personuppgifter

Allmänna Personuppgifter vi hanterar i samband med Behandling är enligt följande:
 • Kontaktuppgifter: namn, företagsnamn (inklusive organisationsnummer), befattning,  leveransadress, faktureringsadress, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress
 • Driftsättnings- och felsökningsunderlag: inloggningsuppgifter till användarkonton för att nyttja våra tjänster,  installationsdokumentation samt logginformation
 • Kreditupplysning inför upprättande av avtal

Särskilda Personuppgifter

Exempel på särskilda Personuppgifter för varje affärsområde innefattar:

Telefoni
 • Samtalslistor: telefonnummer/mobilnummer för inblandade parter, samtalets riktning, samtalstid
 • Röstsvarsmeddelande
 • Växelljudfiler
 • IT
 • Namn och e-postadress
 • IP-uppgifter och topologi
 • Nödvändiga kontouppgifter för utrustning och tjänster  
Säkerhet
 • Namn
 • Användarkoder, ID-nummer för personliga brickor
 • Logginformation
 • Filminspelningar
 
Notering: dessa uppgifter är endast åtkomliga för CoreParts AB:s personal med hjälp av våra användares egna inloggningsuppgifter.
Personuppgifter sparas tills tjänsteavtalet löper ut, såvida inte detta är oförenligt med andra lagliga krav.

Kamerabevakning Coreparts kontorslokaler
Corepart kamerabevakar delar av sin kontorslokal i syfte att förhindra och utreda brott. Enbart behörig Corepart personal kan ta del av inspelat material som lagras i två veckor då det automatiskt tas bort ur systemet.

Den Registrerades rättigheter

Corepart AB förbinder sig att endast med den Registrerades samtycke ta del av dennas Personuppgifter. I enighet med Dataskyddsregler skall Corepart AB, i den mån detta är möjligt och lämpligt, bistå den Registrerade med tekniska och administrativa åtgärder för att respektera den Registrerades rätt till tillgång, rätt att bli bortglömd, rätt till dataportabilitet, rätt att bli informerad, rätt att få information korrigerad, rätt att begränsa behandling, rätt att invända och rätt att meddelas. Den registrerade har rätt att ange eventuella klagomål som rör Corepart ABs hantering av personuppgifter till tillsynsmyndighet Integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgiftsbiträden

För att fullgöra tjänsteavtalet anlitar Corepart AB tredje parter, för  telefonitjänster, e-postkommunikation, ärendehantering, fjärrsupport, samt beställningar och leverans av hårdvara. Corepart AB ansvarar för att bekräfta att dessa parter uppfyller kraven för Dataskyddsregler.
Personuppgiftsbiträden innefattar:
 • Rekryteringsföretag
 • Konsulter
 • Leverantörer
 • Underentreprenör
 • Redovisningsbyråer, finansbolag och banker


Informationsinsamling hemsida


Vi tar automatiskt del av information när du besöker Coreparts webbplats. Vi använder oss av cookies för att erhålla information, i samband med att din webbläsare kommunicerar med vår webbplats. 

Cookies används med syfte att förbättra din upplevelse när du besöker vår webbplats. Genom att spara användarpreferenser kan vi individualisera framtida besök och förbättra navigeringen på webbplatsen. Vi använder även cookies i marknadsföringssyfte, för att kunna optimera utbudet av våra tjänster, gentemot dig som besökare. Vi sammanställer även anonym statistik för att förstå användarnas beteende på hemsidan bättre. 

Blockera eller ta bort cookies


Många webbläsare är förinställda att acceptera webbplatsers användning av cookies. Detta kan du ändra i dina inställningar, om du önskar att godkänna cookies för varje enskild webbplats som du besöker, alternativt blockera cookies för samtliga sidor. Du har även möjlighet att radera samtliga cookies i efterhand som finns sparade på din enhet. 

Hur du ändrar dina inställningar för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare. Använder du olika enheter, måste du se till att webbläsaren på varje enskild enhet justeras efter dina önskemål. Väljer du att inte tillåta lagring av cookies på din enhet, är det möjligt att du inte kan använda eller få tillgång till samtliga delar av vår webbplats.

Godkännande av cookies


Corepart använder cookies för att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats. När du besöker vår hemsida godkänner du att:

Vi samlar information om hur vår webbplats används, exempelvis antal besök och sidvisningar
Vi lagrar information om vilken webbläsare och enhet som använts vid besöket  
En del cookies upphör när du lämnar vår webbläsare, medan andra sparas i månader framöver

Säkerhet


Corepart AB följer processer och åtgärder i syfte av att skydda mot olovlig åtkomst och hantering av Personuppgifter. Dessa processer och åtgärder utvecklas och förbättras löpande enligt god praxis.
Dessa processer och åtgärder innefattar åtkomsträttigheter, säkerhetsuppdateringspolicyer, lösenordspolicyer, kryptering, policyer kring fysiskt åtkomst till Corepart AB:s egendomar, sekretessplikt för anställda, samt utbildning kring Dataskyddsregler.


Vid befarad personuppgiftsincident


I enighet med Dataskyddsregler, skall vid befarad incident Corepart AB meddela den Registrerade inom högst 72 timmar.


Kontakt


​​​​​​​För frågor eller synpunkter kring hanteringen av Dataskyddsregler på Corepart AB skall vår dataskyddsombud kontaktas på e-postadressen dataskyddsombud@corepart.se