Våra tjänster förebygger brott och intrång.

​​​​​​​Passersystem


Släng bort krångliga nycklar och skaffa ett digitalt passersystem som ger dig och dina anställda en ökad kontroll. Vi erbjuder en säkerhetslösning som omfattar allt från online- och offlineläsare, porttelefoni, bokningssystem, dörrautomatik, lås och beslag.

Läs mer →

​​​​​​​Larm


Ryggraden i din säkerhetslösning. Vi är ledande inom säkerhets- och övervakningstjänster och arbetar för att fler verksamheter ska komma ifrån föråldrade arbetssätt och se möjligheterna i ny teknik kopplat till säkerhet. 
​​​​​​​
Läs mer →

​​​​​​​Brandskydd


Se till att du skyddar dig mot brandolyckor och konsekvenserna som följer. Vi tar fram ett brandskydd anpassat efter din verksamhet.

​​​​​​​Läs mer →

​​​​​​​Kameraövervakning


Att i efterhand granska de bilder en kamera har fångat upp är ingen konst, konsten är att fånga upp bilder, mönster och beteenden innan något inträffar. Våra tekniska lösningar skapar trygghet och säkerhet för dig, din verksamhet och dina medarbetare.
​​​​​​​
Läs mer →

Intelligenta säkerhetslösningar för alla dina behov​​​​​

Våra intelligenta lösningar skyddar ditt företag, din egendom och dina medarbetare proaktivt. Vad menas med det? Jo, att vi arbetar för att förhindra att skada eller intrång sker. Våra lösningar gör det svårare för tjuven att nå framgång. Vi övervakar fastigheter, processer, rörelsemönster och större bestånd som maskinparker, båthamnar och gårdar. 

Vårt arbetsflöde, steg för steg.

1. Behovsanalys

Det första steget innebär att vi gör en grundlig analys av er verksamhet och hur säkerhetslösningen ser ut idag. Målet är att hitta era utmaningar och vilka behov som finns idag, och vilka behov som kan uppstå i takt med att verksamheten utvecklas.

2. Förstudie

Med behovsanalysen som utgångspunkt, prövas olika tänkbara lösningar för att nå fram till en slutgiltig lösning som är optimerad utifrån såväl ett funktionsperspektiv som ett kostnadsperspektiv. Vi låser oss aldrig till ett fåtal produkter, utan väljer alltid de produkter som passar bäst för varje enskild situation och lösning. 

3. Projektering

Vid projektering genomför ansvarig säljare tillsammans med tekniker ett besök på plats för att planera installationsarbetet och säkerställa att alla detaljer tagits hänsyn till i säkerhetslösningen. 

4. Installation och programmering 

Under installationsarbetet är våra certifierade tekniker för att installera och få på plats din lösning. Innan överlämning sker en grundlig funktionskontroll.

5. Överlämning & utbildning 

När säkerhetslösningen är installerad håller ansvarig tekniker utbildning och överlämning med dig och de behöriga i din verksamhet. Ansvarig tekniker ser till att ni kan hantera och använda lösningen på rätt sätt.