Corepart hjälper företag med lösningar för larmCorepart hjälper företag med lösningar för larm

Larm för företag

​​​​​​​
Falsklarm kostar miljarder varje år. Genom den bästa tekniken på marknaden arbetar vi för att förhindra att en skada eller intrång sker – innan det sker.

En säkerhetslösning – anpassad efter dina behov

Vi är ledande inom säkerhets- och övervakningstjänster och arbetar för att fler verksamheter ska komma ifrån föråldrade arbetssätt och se möjligheterna i ny teknik kopplat till säkerhet. Vår oberoende ställning för att vi kan välja ut de allra bästa leverantörerna och komponenterna till din specifika lösning – helt anpassat efter dina behov.

​​​​​​​Är det skillnad på larm och larm?


​​​​​​​Ja det är det faktiskt. Framförallt är den stora skillnaden att ny teknik skapat möjligheter för larm att bli bättre och mer exakt, och på så sätt minska antalet falsklarm såväl som antalet intrång. Med rätt larmlösning skyddar du din verksamhet, din egendom och dina medarbetare – innan något inträffar. 

Förebygg intrång och skada

​​​​​​​Ett larm är traditionellt uppbyggt på sensorer för rörelse, magneter som känner av om dörrar och fönster öppnas eller detektorer som upptäcker glas som krossas. Detta genererar ett larm till Larmcentralen som agerar utifrån en förutbestämd åtgärdsplan, som vanligtvis innefattar uppringning mot kund, och väktare på plats.

Larmcentral – för effektiv hjälp

För att säkerställa din trygghet och att hjälp finns att tillgå snabbt om ett intrång eller skada sker, arbetar vi bara med marknadens bästa larmcentraler. 
På så sätt kan vi försäkra dig om att väktare och polis är på plats snabbt, vid de tillfällen det behövs. 

Väktartjänster – bevakning dygnet runt

​​​​​​​Våra lösningar innefattar både ronderande bevakning, väktartjänst och digital väktartjänst. Beroende på de behov du har erbjuder vi bevakning som innebär larmanslutning med åtgärd och olika servicetjänster såsom låsning, upplåsning, larmutryckning, fastighetsjour, områdesbevakning eller schemalagda ronder.​​​​​​

Trygghetslarm till personalen

​​​​​​​Föreligger det risk för skada, fara eller osäkerhet för din personal? Då kan ett trygghetslarm vara en viktig del i din säkerhetslösning. Det är vanligt att trygghetslarm installeras i verksamheter med nattarbetande personal, eller arbetsplatser som innefattar riskfyllda arbetsuppgifter och farliga miljöer där det inte finns kollegor på plats. Det händer även att trygghetslarm installeras som en säkerhet för personalen om denne arbetar själv i en större fastighet och känner sig otrygg.

Låt någon annan sköta din larmlösning