Corepart säkrar Sveriges viktigaste fastigheterCorepart säkrar Sveriges viktigaste fastigheter

Vi säkrar Sveriges viktigaste fastigheter 

​​​​​​​Fastigheter för utbildning, trygghetsboende, kyrkor och rättsväsende  - några av samhällets viktigaste instanser. På Corepart har vi haft förmånen att få skapa trygga och säkra miljöer för flertalet samhällsfastigheter och se till att verskamheten fungerar smidigt, effektivt och säkert med hjälp av rätt teknik. Där behovet av övervakning, säkerhet och trygghet är som störst behövs anpassad teknik som möjliggör en säker och trygg miljö. Vi på Corepart arbetar med att bibehålla hög säkerhet i fastigheter som kyrkor, gruppboenden och skolor.  Vi garanterar din säkerhet genom att alltid arbeta oberoende. De lösningar som vi implementerar är helt styrda av dina behov, inte av specifika varumärken eller leverantörer.  
Kameraövervakning för säkrare fastigheterKameraövervakning för säkrare fastigheter

Kameraövervakning


​​​​​​​Genom ett omfattande kameraövervakningssystem med effektiv videoanalys har du möjlighet att registrera beteenden, läsa av omgivningen och identifiera avvikelser i ett tidigt skede. Med intelligenta värmekameror kan vi övervaka och kontrollera rörelsemönster och människors beteenden - en lösning som passar de verksamheter som behöver ha kontroll över exempel antalet människor i ett specifikt utrymme.

​​​​​​​Detta gör det möjligt att förebygga brott och förenkla en utredning i de situationer där det krävs. Statistik visar dessutom att övervakningskameror kan förhindra att brott begås, endast genom installering och uppsättning.

Läs mer om vår kameraövervakning här. ​​​​​​​

Larm och trygghetslarm 

​​​​​​​Genom att installera rätt larm förebygger du intrång och stöld. Vi undersöker vilken typ av larm som krävs för din fastighet och tar utifrån det fram den mest optimala lösningen. Larmet kopplas till en av de larmcentraler som vi samarbetar med och gör att vi kan ha rätt åtgärd på plats i de situationer där det krävs. Och med vårt trygghetslarm hjälper vi dig och dina medarbetare att alltid  känna trygga, även i påfrestande situationer eller i de situationer där man befinner sig ensam på arbetsplatsen.

Läs mer om våra larmsystem här. ​​​​​​​

Brandskydd

​​​​​​​Med rätt brandskydd gör du det möjligt för larmcentral att signaleras så fort som möjligt. Larmet registrerar en begynnande brand under ett tidigt stadie, vilket gör det möjligt att vidta snabba åtgärder och utrymma lokalen under säkra förhållanden. Vi levererar godkända brandlarmsanläggningar till dig, som möter regelverken och uppfyller kraven. Så skapar vi säkerhet i din verksamhet.​​​​
​​​​​
Läs mer om våra certifieringar här. 

Smarta passersystem


​​​​​​​Vi erbjuder smidiga lösningar för passersystem med användarvänliga funktioner. Istället för nycklar, används passerbricka eller mobilt bank id för identifikation. Detta gör det möjligt för dig att bli informerad om vem som rör sig i dina lokaler och på dina avdelningar. Du kan även anpassa behörigheten av tillträde till specifika rum eller lokaler beroende på vem den tillhör. Ett smidigt sätt att få kontroll över flödet i dina lokaler.

Läs mer om våra passersystem här.​​​​​​​

Passersystem för ökad trygghet på arbetsplatserPassersystem för ökad trygghet på arbetsplatser

Vill du veta mer om hur vi kan skydda dig och din verksamhet på bästa sätt? 

Några av de samhällsfastigheter vi skyddar