Corepart förvärvas av börsnoterade Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group, helhetsleverantör av tillförlitliga trygghets- och säkerhetslösningar, förvärvar Corepart AB. 

Corepart har de senaste åren gjort en kraftig tillväxtresa med sin affärsmodell SaaS (security as a service) och blir nu ytterligare ett förvärv för koncernen. Nordic LEVEL Group består av tre divisioner - advisory, technology och operations - som tillsammans skapar en unik möjlighet att leverera en heltäckande säkerhetslösning.

– Förvärvet utgör nästa viktiga steg i LEVELs tillväxtresa. Vi har en ambitiös förvärvsagenda för vår vision att bli Nordens främsta leverantör av heltäckande kritiska trygghets- och säkerhetslösningar. Transformeringen mot en tjänstebaserad affärsmodell med stor del återkommande intäkter har sedan starten varit en strategisk prioritet för LEVEL. Genom förvärvet stärker vi vår position inom detta område med ett fokuserat team, starka relationer med underentreprenörer och tekniska partners, säger Thomas Lundin, VD för LEVEL

Förvärvet har som syfte att påskynda Coreparts fortsatta utveckling och gemensamt modernisera en traditionell och föråldrad säkerhetsbransch, något som legat Corepart varmt om hjärtat sedan start. 

– Det känns fantastiskt kul att kunna berätta att vi nu blivit en del av den ledande säkerhetskoncernen LEVEL. Deras erfarenhet från flera delar av säkerhetsbranschen i kombination med den geografiska räckvidden ger oss väldigt goda tillväxtmöjligheter och kommer påskynda Coreparts utveckling framåt. Vi ser fram emot att bli en del av det här sammanhanget och få träffa alla våra nya kollegor runt om i landet. Vår gemensamma målsättning är att modernisera en traditionell bransch genom vår lösning Security as a Service och på så sätt försäkra oss om att våra kunder aldrig behöver fastna i föråldrade lösningar och system, säger Jalal Anabtawi, VD på Corepart.


För ytterligare information:

Jalal Anabtawi, VD, Corepart
jalal.anabtawi@corepart.se

Agnes Jarfjord, Presskontakt Corepart
agnes@engageagency.seKort om LEVEL:
Nordic LEVEL Group är en förvärvsdriven koncern som utvecklar och integrerar bolag, med exponering mot säkerhetssektorn. Koncernen är en helhetsleverantör av tillförlitliga och moderna trygghets- och säkerhetslösningar samt tjänster. Verksamheten bedrivs genom koncernens dotterbolag på den nordiska marknaden. Koncernens är verksam inom tre kärnområden: Advisory, Technology och Operations. Koncernens mål är att öka både den upplevda och faktiska säkerheten i samhället, särskilt fokusera på samhällskritisk verksamhet samt säkerställa att dess kunder ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, trots ovanliga utmaningar. Bolaget grundades 1989 och har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.nordiclevelgroup.com.

Nordic LEVEL Groups aktie handlas under kortnamnet LEVEL på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser,
tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Kort om COREPART
Corepart är framtidens säkerhetsbolag och en ledande svensk tjänstebaserad säkerhetsleverantör. Coreparts fokus ligger på att leverera framtidssäkra tjänster. I och med att samhället och säkerhetsbranschen utvecklas krävs det nya innovativa lösningar som erbjuder det bästa för kund, både nu och i framtiden. Varje dag arbetar Corepart för att göra Sveriges arbetsplatser tryggare och mer effektiva genom intelligenta säkerhetslösningar. Bolaget hjälper sina kunder med allt ifrån trygghet i form av kameraövervakning, larm, brandskydd och passersystem - till integration med övriga system så att kunden har en samlad leverantör för samtliga uppkopplade system.

Rådgivning

Boka en kostnadsfri rådgivning med oss så kommer vi tillsammans fram till hur ditt skräddarsydda säkerhetssystem ska se ut. Du binder dig inte till någon tjänst och rådgivningen är helt kostnadsfri.