Vi skyddar Sveriges byggarbetsplatser


​​​​​​​Arbetar du i bygg- och anläggningsbranschen? Då är du säkert väl medveten om hur hårt drabbad branschen är av stölder. Varje år uppgår stöldgodset i branschen till en bit över 2 miljarder kronor, en summa som vi tycker är oacceptabel. För att motverka dessa stölder brinner vi för att ge bygg- och anläggningsbranschen de absolut bästa säkerhetslösningarna på marknaden. Hur? Genom att vara din oberoende teknik- och säkerhetspartner.

Användningsområden
för byggbranschen

  • Avstyr inbrott
  • Kamerarondering
  • Radar
  • Extra belysning
  • Processövervakning
  • Aktiv kameraövervakning 
  • Digital väktare 
​​​​​​​Här är några exempel på vanliga delar i säkerhetslösningen för byggarbetsplatser och anläggningar.

Larmsystem

​​​​​​​Personal kan själv flytta enheter om man gör en omplacering av värden, vilket ger en flexibilitet. Alla larm verifieras av larmcentral, så att man inte har några falska åtgärder. Hanteringen kring av/på-larmning sker enkelt med kontrollenheter inomhus eller utomhus samt att vi klarar långa avstånd till enheterna och kan täcka riktigt stora områden.​​​​​​​

Skyltning i tid 

​​​​​​​I vårt arbete att förebygga brott och skydda din arbetsplats är det viktigt att steg för steg göra det svårare för tjuven att agera. Med tidig larm-skyltning och stängsel run området tar vi effektivt bort en stor andel inbrottsförsök. Därför skyltar vi alltid upp larmområdet som en tjänst - så fort det finns möjlighet. 

Extra belysning

​​​​​​​Med bra belysning känner sig dina medarbetare välkomna till arbetsplatsen – tjuven gör det inte. Vi strävar alltid efter att skapa en upplyst miljö eftersom arbetsplatser där det är sämre insyn oftare drabbas av intrång och stölder. ​​​​​​​​​​

Digital övervakning dygnet runt

​​​​​​​Ett bra alternativ till den verksamhet som kräver väktar-ronder. Den digitala övervakaren placeras på en mast där en kamera ronderar på förutbestämt område i ett oregelbundet mönster. Dygnet runt utan uppehåll. Vid avvikelser larmar systemet innan förövaren tagit sig in på området och tillkallar polis.  Dessutom kan den digitala övervakaren följa förövarna så långt som 2 200 meter vilket underlättar för utryckande polis. 

Din oberoende partner

 Vi sätter ditt behov i fokus och tar utifrån det fram den mest optimala lösningen. Med hjälp av marknadens ledande leverantörer, och våra egenutvecklade produkter, sätter vi ihop den mest optimala säkerhetslösningen för dig och din arbetsplats.

Din säkerhet handlar inte om vissa produkter eller varumärken – det handlar om att du ska känna dig trygg. 

Trött på stölder? Vi säkrar din egendom.

Såhär har vi hjälpt andra i din bransch

VÅRA KUNDER
Åke Sundvall  

VÅRA KUNDER 

SBS Specialbetong