Corepart intelligent kameraövervakningCorepart intelligent kameraövervakning

Intelligent 
kameraövervakning


​​​​​​​Inbrott och stölder på arbetsplatser är ett stort problem som uppgår till flera miljarder per år. Därför har vi tagit fram tekniska säkerhetslösningar som gör det svårare för tjuven att nå framgång. 

Kameralösningar som förebygger brott 

​​​​​​​Att i efterhand granska de bilder en kamera har fångat upp är ingen konst, konsten är att fånga upp bilder, mönster och beteenden innan något inträffar. Våra tekniska lösningar skapar trygghet och säkerhet för dig, din verksamhet och dina medarbetare.

Intelligent övervakning – förhindrar skada och intrång

​​​​​​​
​​​​​​​Våra intelligenta lösningar skyddar ditt företag, din egendom och dina medarbetare proaktivt. Vad menas med det? Jo, att vi arbetar för att förhindra att skada eller intrång sker. Våra lösningar gör det svårare för tjuven att nå framgång. Vi övervakar fastigheter, processer, rörelsemönster och större bestånd som maskinparker, båthamnar och gårdar. 
Se hur vi samarbetar med larmcentraler runt om i landet för att kunna arbeta proaktivt med intrång och olyckor. 

Kameramast – detektera obehöriga personer

​​​​​​​Med vår kameramast erbjuder vi intelligent videoanalys som detekterar obehöriga personer. Den kan tända upp den inbyggda belysningen och spåra objektets rörelse på området, samtidigt som den skickar ett larm till certifierad larmcentral. När den upptäcker oönskad aktivitet så får operatören på larmcentralen ett larm där de ser kameran live och kan ropa ut i högtalare och vid pågående brott tillkalla väktare eller polis.  

Se en film om våra kameramaster här.​​​​​​

Skapa trygghet med heatmaps

​​​​​​​Med intelligenta värmekameror kan vi övervaka och kontrollera rörelsemönster och människors beteenden - en lösning som passar de verksamheter som behöver ha kontroll över exempel antalet människor i ett specifikt utrymme. 
När det uppstår så kallade hot-spots betyder det att det är för mycket människor på en och samma plats och ett larm går iväg för att du ska kunna åtgärda problemet. 

Tekniken gör det möjligt för dig att analysera hur människor rör sig i dina lokaler, hur de är klädda, hur de beter sig – och utifrån det kan du fatta bättre beslut utifrån din situation.

Digital övervarkning dygnet runt

​​​​​​​Ett bra alternativ till den verksamhet som kräver väktar-ronder. Den digitala övervakaren placeras på en mast där en kamera ronderar på förutbestämt område i ett oregelbundet mönster. Dygnet runt utan uppehåll. Vid avvikelser larmar den digitala väktaren innan förövaren tagit sig in på området och tillkallar polis.  Dessutom kan den digitala övervakaren följa förövarna så långt som 2 200 meter vilket underlättar för utryckande polis. 

Behovsanpassade lösningar

​​​​​​​Vi arbetar med den senaste tekniken och marknadens bästa leverantörer. Oavsett hur dina behov ser ut eller vilken bransch du tillhör, har vi en lösning som garanterar din och din verksamhets säkerhet.  Vi hanterar alla typer av verksamheter, krav och miljöer.  

Läs mer om våra certifieringar här. 

Vill du veta mer om hur vi kan skydda dig och din verksamhet på bästa sätt? 

Hör David berätta om våra smarta övervakningslösningar