Corepart levererade helhetslösning inom säkerhet för SteelwristCorepart levererade helhetslösning inom säkerhet för Steelwrist

Steelwrist

Bakgrund


Steelwrist flyttade in i nya lokaler och hade ett behov av säkerhet gällande passage, larm och övervakning. Längre in i samarbetet konstaterades även ett behov gällande processövervakning av deras bearbetning i maskinerna.
​​​​​​​

Lösning


Corepart levererade en helhetslösning med ett larm i hela lokalen, ett passersystem för grindar och för samtliga dörrar, där fokus var att göra en smidig och säker inpassering, med rättighetsstyrning för fullständig kontroll. I valet av övervakning levererades kameror för gårdsbevakning i form av rörliga PTZ-kameror och för överblick samt personsäkerhet inomhus installerades fasta kameror. När det kom till valet av processövervakning sattes kameror in i bearbetningsmaskinerna. Vi installerade också skärmar vid operatörernas arbetsstationer, lunchrum och såg till att det fanns access av kamerabilder i behöriga personers telefoner via en app.

Läs mer om våra tjänster här
​​​​​​​

Resultat


​​​​​​​Steelwrist har fått en större känsla av trygghet genom att veta att rätt person har tillträde till lokalerna. Det förstärks ytterligare av att det också finns övervakning nattetid genom larm och kameror som snabbt fångar upp olyckor på bild. På så sätt kan åtgärder sättas in i ett så tidigt skede som möjligt. 

Tack vare kameror som övervakar maskinernas processer har delar av arbetet kunnat effektiviserats. Det eftersom Steelwrist har en bättre överblick av arbetet som sker i maskinen. Det är då enkelt att snabbt stoppa processen om det uppstår ett fel och i efterhand kan de genom inspelad video ta lärdom av vad som har orsakat felet. 

Var det intressant? Ta det steget längre!