Otryggheten ökar – arbetar du proaktivt?

Siffror från 2021 visar en negativ trend bland Sveriges företagare. Otryggheten ökar när polisiär närvaro minskar i samhället. Nu upplever majoriteten av de tillfrågade företagen att tryggheten minskar.

Siffrorna kommer från två olika studier gjorda av BRÅ och Svensk Näringsliv. De delar samma negativa syn på samhällsutvecklingen. Otryggheten bland svenska företagare ökar, även om det egna företaget inte har blivit utsatt för inbrott, hot eller trakasserier sedan tidigare.

Över hälften känner sig otrygga

När Företagarna gjorde en undersökning bland svenska företag 2021, visade det sig att 51% av de tillfrågade företagen tycker att polisens närvaro inte räcker till för att de ska känna sig trygga. Särskilt dyster är utvecklingen i storstadsregionerna, när man jämför 2021 års siffror med statistik från 2017.

En annan undersökning, som gjorts av Svenskt Näringsliv, visar att Skåne är ett landskap som sticker ut särskilt i utvecklingen. När man frågade 30 000 företag om företagsklimatet i Sveriges kommuner, visade svaren att 25 % av de skånska företagen vittnar om hot, skadegörelse och inbrott kopplat till sina verksamheter.

- Det är betydligt fler än i riket som helhet, och ett stort problem för de skånska företagen, säger Johan Dalén, regionchef för Svenskt Näringsliv Skåne.

Trots den negativa utvecklingen finns det ljus i tunneln företagare som arbetar proaktivt för att skydda arbetsplatsen. Corepart har tagit fram innovativa, tekniska säkerhetslösningar skyddar dig, dina anställda och företagets tillgångar på ett proaktivt sätt.

Tre tips för ett proaktivt säkerhetsarbete

Prata med personalen:

Ha löpande dialog med din personal. Fokusera på deras mående och känsla av trygghet. Agera på deras svar och gör eventuella investeringar för att öka säkerheten.


Investera i effektiva system:

Med ett smart passersystem kan du motverka att oinbjudna gäster försöker ta sig in i företagets lokaler. Med vår lösning Mobile Access, har du och personalen dessutom nycklarna direkt i mobilen. 


Satsa på smarta trygghetslarm:

Om personalen upplever att situationen på arbetsplatsen är otrygg, kan smarta trygghetslarm vara en effektiv lösning. Det här är särskilt viktigt ifall dina anställda arbetar jour, natt eller andra obekväma arbetstider.


Vad kan vi hjälpa dig med?

Boka en kostnadsfri rådgivning med oss så kommer vi tillsammans fram till hur ditt skräddarsydda säkerhetssystem ska se ut. Du binder dig inte till någon tjänst och rådgivningen är helt kostnadsfri.