Brotten minskar – tack vare pandemin?

Antalet anmälda bedrägerier och stöldbrott minskade med upp till 11% under september och november föregående år. Under samma hösten minskade nivån för totala antal brott med 4%, jämfört med året innan pandemin. Har Covid-19 burit något positivt med sig i det långa loppet?

Statistik och jämförelser 

Det är BRÅ som har presenterat statistik över antalet anmälda brott under valda perioder. Jämförelserna har visat på en positiv vändning, där covid-19 tycks spela in. Men även om brotten har minskat under åren av pandemi, tycks beteendet vara stabilt även under de perioder som restriktionerna har lättat. Under oktober 2021, avtog rekommendationerna, men trots detta kan vi inte läsa av en märkbar inverkan på det totala antalet anmälda brott under den hösten. 

Antalet anmälda stöldbrott under hösten 2021, var 10% färre än under hösten 2019. Inbrott i hus och lägenheter minskade med hela 15% under hösten 2021. Dock ökade antalet inbrott i källare och vind med 20%. 
​​​​​​​
Om ett tryggare samhälle är här för att stanna, kommer året att utvisa. Vi ser att trenden går åt båda håll och därför kommer vi på Corepart att göra vårt yttersta för att hitta lösningar som är anpassade för både de förutsägbara och oförutsägbara händelserna. 
 

Vad kan vi hjälpa dig med?

Boka en kostnadsfri rådgivning med oss så kommer vi tillsammans fram till hur ditt skräddarsydda säkerhetssystem ska se ut. Du binder dig inte till någon tjänst och rådgivningen är helt kostnadsfri.