Cybersäkerhet kan leda till ökade inbrott

Antalet brott har ökat drastiskt de senaste åren och är idag ett av de vanligaste brotten som svenska företag utsätts för. Trots  att antalet inbrott fortsätter öka avsätts endast hälften av budgeten till områdesskydd, i jämförelse med cybersäkerhet. Experter varnar för att inbrott kommer att fortsätta öka om inte åtgärder vidtas i form av fysisk säkerhet.


Idag väljer företag att lägga stora delar av sina resurser på cybersäkerhet, och endast hälften av sin budget på fysisk säkerhet. Detta innebär att flera fastigheter och egendomar står obevakade. I takt med detta fortsätter inbrott hos svenska bolag att öka, vilket riskerar att fortsätta om det inte sker en förändring i den fysiska övervakningen. Detta understryker en studie, framtagen av Svenskt Näringsliv. 

När den fysiska säkerheten glöms bort, ökar riskerna betydligt för att brott kommer att begås. Det är enklare att bryta sig in på fysiska områden, jämfört med  att göra intrång i digitala system. Dock underlättar fysiska inbrott för förbrytare att ta sig in i företags nätverk och system när de väl är på plats. Cyberbrotten riskerar därmed att öka i samband med detta, vilket understryker riskerna med oövervakade arbetsplatser. 

Med rätt uppkopplade säkerhetssystem kan den fysiska säkerheten förbättras och arbetet effektiviseras. Att vara skyddad av en traditionell säkerhetslösning med utdaterad teknik är ofta förknippat med fler falsklarm och större risker för brott - jämfört med en tekniskt uppdaterad lösning. Därför är det viktigt att välja rätt leverantör som har möjligheten att skräddarsy en säkerhetslösning för just dina behov. 

Är du i behov av att se över ditt bolags säkerhetssystem?

Vi på Corepart erbjuder en kostnadsfri konsultation, och går gärna igenom vilket upplägg som hade passat just dina förutsättningar.