Detaljhandelns framtida kamerabehov - mer än övervakning.

Idag använder många aktörer inom detaljhandeln kameror i syfte att övervaka och skapa material som kan vara bevis vid ett eventuellt intrång eller inbrott. Men med digitaliseringen följer smartare teknik och mer avancerade algoritmer som kan göra kamerorna i detaljhandeln till mer än bara verktyg för övervakning.

Intelligent kamerateknik

Med avancerad teknik kan kameror användas för att optimera kundernas besök i butiken. Redan idag kan vi med våra intelligenta värmekameror följa kundernas rörelsemönster och beteenden vilket ska ge insikter om vilka delar av butiken som är mest populära, var det uppstår köbildning och vilka delar som inte besöks så ofta. Denna data kan sen användas för att optimera butiken och styra kunderna dit man önskar, och samtidigt undvika trängsel – något som kan dra ner kundens upplevelse i butiken.

Framtidens teknik

Med framtidens teknik kommer dessa kameror ha en ännu bättre spårbarhet och till exempel samla in information om kundernas kön och ålder. Med ett starkare informationsflöde kommer en butik kunna agera proaktivt och minska eller öka personalstyrkan beroende på kundflöde vilket gör kameran till ett verktyg som hjälper till att öka både intäkter och utgifter.

Nya samarbeten

Framöver kommer det troligtvis innebära att vi på Corepart behöver söka nya samarbetspartners inom AI-teknik som kan skapa än mer avancerade mjukvaror som tillsammans med vår teknik ger butiker djupare förståelse av sina kunders beteenden. Med mer avancerade algoritmer kan kameror upptäcka rök, farliga föremål eller personer i behov av hjälp. Detta kommer innebär ökad trygghet i alla verksamheter inom detaljhandeln, men främst inom de obemannade verksamheter vars antal är på ständig uppgång.
​​​​​​​

Kamerornas betydelse kommer öka

Kamerornas plats i detaljhandelns verksamheter kan och bör användas till mer än bara övervakning. Proaktiv säkerhet och ökad förståelse för kunders beteende kommer med tiden bli standard inom detaljhandeln när nya tekniska lösningar blir tillgängliga för branschen. ​​​​​​​Vad kan vi hjälpa dig med?

Boka en kostnadsfri rådgivning med oss så kommer vi tillsammans fram till hur ditt skräddarsydda säkerhetssystem ska se ut. Du binder dig inte till någon tjänst och rådgivningen är helt kostnadsfri.