Effektivisera din verksamhet - med en intelligent säkerhetslösning

Den digitala utvecklingen går framåt, inte minst när det kommer till övervakning. Kameror blir smartare och algoritmer effektivare. Säkerhetsinstallationer används inte längre bara för att skapa trygghet hos en verksamhet, utan även för att effektivisera den.


Enligt en marknadsundersökning framtagen av Omdia kommer marknaden för videoövervakning att återhämta sig i snabb takt efter pandemin. Beräknad genomsnittlig tillväxt är sju procent per år fram till 2025. Omdia förutspår även att priserna kommer att höjas parallellt med detta, tack vare utvecklingen av artificiell intelligens. 

AI kamera - mer än bara säkerhet 

Marketsandmarkets marknadsundersökning understryker att tillväxten för videoanalys i kamera är större än serverbaserad videoanalys. Innovativa chip har utvecklats till att generera sofistikerad videoanalys, vilka inte bara kan fånga och identifiera personer, utan även beräkna antalet personer i kö och trafiktäthet. Detta kan hjälpa exempelvis köpcenter att planera parkeringsplatser, men även butiker att schemalägga sin personal beroende på efterfrågan och behov. 

Integrationen mellan artificiell intelligens och säkerhetskameror förväntas driva stor tillväxt under de kommande åren. Detta för att tekniken kommer att kunna underlätta för verksamheter oavsett bransch. Spårbarhet och proaktivt informationsflöde kan hjälpa företag att planera sin bemanning både vad gäller dagar och tider, samt ge dem mer information om sina besökare. Detta genererar både i kostnadsbesparingar och ökade intäkter. 


Transport- och logistikbranschen är i framkant

Artificiell intelligens efterfrågas till största del av transport- och logistikbranschen idag. Kamerorna kan assistera branschen på flera plan. Exempelvis genom att registrera beteenden, skapa förbättrade säkerhetsåtgärder, fånga upp incidenter, planera ytor och skapa synlighet av dolda områden. Videoanalys ökar både säkerheten men underlättar även planeringen för chaufförer, då sträckor kan navigeras i realtid. Detta kan hjälpa logistik- och transportföretag att förebygga katastrofer, förseningar och upptäcka hot som kan leda till förstörd infrastruktur. 

Parallellt med att intelligenta säkerhetssystem utvecklas, växer kraven på larmcentraler. Kamerornas förbättrade autotracking signalerar vid oroväckande beteende av människor och fordon. De känsliga sensorerna arbetar proaktivt och ansvarig notifieras innan skadan är skedd Samtidigt är kameran smart och registrerar inte rörlighet i form av djur, träd eller dylikt, vilket kommer minimera riskerna för falsklarm och onödiga utryckningar. Intelligenta säkerhetslösningar kan hjälpa din verksamhet på flera sätt. Förutom att skapa en tryggare arbetsplats för både dig och dina medarbetare genom att arbeta proaktivt mot brott och olyckor, kan du även optimera ditt arbetsflöde och öka din intäkter genom smarta besparingar. 

Vad kan vi hjälpa dig med?

Boka en kostnadsfri rådgivning med oss så kommer vi tillsammans fram till hur ditt skräddarsydda säkerhetssystem ska se ut. Du binder dig inte till någon tjänst och rådgivningen är helt kostnadsfri.