En säker arbetsplats ökar produktiviteten

Enligt en studie framtagen av Occupational Health Science visar det sig att säkra arbetsplatser leder till både ökad produktivitet och bättre kvalitet på slutleveransen.  


De senaste åren har chefer och arbetsledare insett hur välplanerad säkerhet förbättrar medarbetarnas arbetskvalitet.

Förbättrad säkerhet ökar produktiviteten, det visar en ny studie inom arbetshälsovetenskap. I studien kan man utläsa att de anställdas säkerhet och hälsa går hand i hand. Medarbetare som känner sig trygga har högre produktivitet och effektivitet. 

När arbetsplatsen eller arbetsuppgifterna upplevs som otrygga, är det ett tecken på att de anställda inte är väl omhändertagna. Detta kan ha direkt inverkan på motivationen och trivseln. 

Så hur gör man för att implementera ett säkerhetssystem som skapar både säkra processer och ett effektivt arbetsflöde?
Det kan utformas olika beroende på bransch och behov, men här nedan har vi har samlat en rad tillvägagångssätt som kan appliceras i din verksamhet. 

Utbilda dina medarbetare

När du utbildar dina medarbetare stärker du inte bara deras förståelse för företagets policy, utan även gruppdynamiken. Har ditt bolag köpt in nya maskiner som ska hanteras på ett specifik sätt, eller kräver en process övervakning av någon i teamet? Samtliga åtgärder kommer inte kräva utbildning, men det är viktigt att informera organisationen om vad som gäller och varför. 

Utnyttja tekniken du har idag

Många branscher idag är eftersatta när det kommer till uppkopplade säkerhetssystem, trots att det finns mycket att vinna på en tekniskt uppdaterad lösning. Dina medarbetare kan använda system för larm, övervakning och passerkort direkt i sina smartphones. Det finns många fördelar med att kunna hantera alla delar av säkerheten och tekniken via ett och samma verktyg. 

Fysisk och psykologisk säkerhet

Säkerhet på arbetsplatsen tenderar att fokusera på de fysiska säkerhetsriskerna, och hur de kan minskas. Men, medarbetarnas psykiska och känslomässiga välbefinnande har under det senaste året fått en helt ny innebörd. På grund av pandemin har en stor del av de anställda isolerats i hemmet och många menar på att det resulterat i ensamhet och nedstämdhet. Att den psykiska ohälsan har ökat under de senaste 18 månaderna är ett bevis på detta. Ett exempel på hur du kan säkerställa att din organisation mår bra, är att kontinuerligt skicka ut anonyma frågeställningar som berör  trivsel och välmående på arbetsplatsen. Statistiken kan sedan sammanställas och utvärderas, vilket ger dig och din ledningsgrupp en hint om vad som eventuellt kan behöva förbättras.

Trygg arbetskultur

Oavsett vilken bransch du arbetar i, är det viktigt att kommunicera med medarbetarna vilka säkerhetsrutiner ni har på arbetsplatsen. Nödutgångar, larm, övervakning och tillträdespolicys är bara ett par av de delar som kan innefatta en arbetsplats. För organisationens trygghet bör ni kontinuerligt erbjuda HLR kurser, för att medarbetarna alltid ska vara medvetna om hur de ska gå tillväga om en nödsituation inträffar. Utöver detta borde du informera om eventuella försäkringar och vad de täcker. Speciellt om arbetsuppgifterna eller tiderna innefattar risker. 

Hur du kan skapa ett tryggt arbetsklimat 

Vi kan konstatera att en säker arbetsmiljö innefattar flera fördelar, inte bara ökat välmående bland medarbetarna utan även ökad produktivitet och kvalitet. Dessa komponenter är viktiga pusselbitar för att skapa en stark organisation. Applicera följande punkter i din organisation och motivera dina medarbetare att kontinuerligt arbeta för en tryggare arbetsmiljö.
  • Jag har en tydlig plan för utbildning inom säkerhet, första hjälpen och HLR för min verksamhet
  • Jag har ett uppkopplat säkerhetssystem som täcker mobila enheter, datorer och andra ändpunkter
  • Jag har ett uppkopplat säkerhetssystem som täcker administratörskonto och övriga användarkonton genom tvåstegsverifiering
  • Jag följer kontinuerligt upp mina medarbetares välmående genom anonyma enkäter
  • Jag följer kontinuerligt upp mina medarbetares trivsel på arbetsplatsen genom anonyma enkäter

Vad kan vi hjälpa dig med?

Boka en kostnadsfri rådgivning med oss så kommer vi tillsammans fram till hur ditt skräddarsydda säkerhetssystem ska se ut. Du binder dig inte till någon tjänst och rådgivningen är helt kostnadsfri.