Ett effektivt brandskydd förebygger krisen

Sverige drabbas av 25 000-35 000 bränder varje år. Cirka 10 000 bränder drabbar näringslivet och kostar försäkringsbolagen cirka fem miljarder kronor. Då räknar man inte med kostnaderna som försäkringarna inte täcker, till exempel självrisker, eget merarbete och utebliven försäljning. Därför är det viktigt att säkerställa att ditt företag har ett brandskydd som är effektivt genom hela kedjan; från planering till installation och integration.

Förebygg riskerna med säkra brandskydd

Om det börjar brinna i företagets lokaler är dina förberedelser avgörande för hur omfattande skadorna kan bli. Med ett proaktivt arbete kan många bränder förebyggas, menar Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Ett effektivt brandskydd och en riskanalys visar vilka potentiella risker företaget står inför. Då ökar chansen att du står väl förberedd om olyckan skulle vara framme.

Företagets utgångsläge och förberedelser är viktiga om det skulle börja brinna. Men det kan vara svårt att veta var du ska börja. Som tur är, har vi på Corepart lång erfarenhet av att hjälpa företag hitta rätt verktyg och skapa rätt förutsättningar för att hantera kriserna.

Corepart erbjuder effektiva och intelligenta brandlösningar tillsammans med våra certifierade experter. Vi tar ett helhetsgrepp om brandsäkerheten och säkerställer kvalitet hela vägen. Från planering och installation till integration av olika system och service av brandlarm, rökluckor och brandsläckare.

Tänk på det här när du väljer brandskydd

Snabb kontakt med Larmcentralen: Hitta ett brandlarm som kan informera larmcentralen så snabbt som möjligt. Om larmet går iväg i tid, sparar du lång dyrbar tid som kan vara viktig i slutänden.

Proaktiva åtgärder i det första skedet: Våra brandlarm är proaktiva. De märker av branden i ett begynnande, tidigt skede. Det gör att du kan vidta rätt åtgärder i tid. Till exempel se till att personal och värdefull materiell egendom är i säkerhet.

Arbeta med certifierade aktörer: Det är viktigt att arbeta med trovärdiga aktörer när du väljer brandskydd. Corepart har blivit tilldelade flera certifieringar som bevisar att vårt arbetssätt fungerar, och att du som kund kan vara trygg. Förutom att du kan vara säker på att vi utför jobbet på ett korrekt sätt, erhåller du även en heltäckande försäkring.


Vad kan vi hjälpa dig med?

Boka en kostnadsfri rådgivning med oss så kommer vi tillsammans fram till hur ditt skräddarsydda säkerhetssystem ska se ut. Du binder dig inte till någon tjänst och rådgivningen är helt kostnadsfri.