Fysisk säkerhet kan öka företags sårbarhet

Det ökade behovet av fysisk säkerhet har resulterat i innovativa och digitaliserade säkerhetslösningar. Oavsett om det gäller passersystem eller övervakningskameror, består dagens säkerhetssystem av tekniska lösningar som är uppkopplade till nätet, vilket ökar sårbarheten för organisationers cybersäkerhet. Vi ger dig tips på vad du kan du göra för att säkerställa att dina organisation är trygg på alla plan.

Arbeta med rätt leverantör

Oavsett om du är i behov av kameraövervakning, larm, passersystem – eller samtliga, är det viktigt att leverantören har underlag för sin expertis och kunskap. Detta i form av certifieringar. Inom kamerabevakning finns exempelvis SSF 1062 - Behörig Ingenjör Kamerabevakningssystem, CCTV, vilket innebär att personen i fråga har kompetens att bedriva projektering samt installation av kameraövervakning. Detta säkerställer även att installatören har kunskap om lagar och regler som gäller för installation, oavsett omfattning. 

Om du är i behov av flertalet säkerhetslösningar, är det fördelaktigt om dina säkerhetssystem samspelar och kan integreras. Detta underlättar din hantering av systemen, då exempelvis kamera-, larm- och passagesystem kan styras från samma enhet. Det är därför en trygghet att arbeta med ett bolag som har möjlighet att leverera både IT-säkerhetslösningar, installationer, integrationer och konfigurationer. När du beställer en helhetslösning, har leverantören möjlighet att göra en analys av ditt behov och ta fram rekommendationer anpassade efter ditt bolags förutsättningar.

Förebygg intrång

Data är den viktigaste tillgången för flertalet organisationer idag, därför är det inte konstigt att företagsnätverk har blivit ett mål för hackare. Men det finns givetvis lösningar för att förebygga risken att din hårdvara och mjukvara angrips. Starka lösenord är ett utmärkt sätt för att skydda mot intrång. Namn på din hund, fru eller födelsedatum räknas inte som starka lösenord, här pratar vi en röra av bokstäver, nummer och tecken. Dessa bör dessutom bytas ut med jämna mellanrum, även de tuffaste lösenorden går att knäcka tillslut. Detta gäller även för inloggningen på dina säkerhetssystem. Lösenorden till din kameraövervakning, larmsystem eller passagesystem bör inte ha simpla och självklara koder för att det underlättar för personalen. Systemen är attraktiva att hacka för de brottslingar som vill ta sig in i din byggnad.

Vem ansvarar för behörighetshanteringen idag? Vilka har tillgång till att logga in i de olika systemen och verktygen? Har du ingen ansvarig för detta område, bör du utse någon idag. Arbetet med åtkomst bör regleras och övervakas kontinuerligt för att ditt bolag och medarbetare ska känna sig trygga i sitt dagliga arbete.

När det kommer till förebyggande av intrång, är det även viktigt att säkerställa att leverantören av dina säkerhetssystem är seriös och kunnig. Leverantören kan aktivt reducerar sårbarheter både genom både systemval och installation, vilket är väsentligt för en så trygg leverans som möjligt. Detta kan du få bekräftat genom att samarbeta med certifierade leverantörer, som vi nämnde ovan.

Vikten av dataskydd

Samtliga verksamheter måste följa dataskyddsreglerna vid behandling av personuppgifter. Det gäller oavsett om det är ett privat bolag, offentlig myndighet eller förening. 
Varför detta är viktigt att påminna om i den här artikeln, är för att det är vanligt förekommande att personuppgifter sparas i säkerhetssystem. Det medför därmed en viss risk att uppgifterna sprids, om obehöriga skulle få tillgång till företagets säkerhetssystem. Därför är det viktigt att du uppdaterar ditt dataskyddsombud om hur ni förhåller er till personuppgifterna i verktygen. Det är viktigt att medarbetarna är väl införstådda med hur deras uppgifter kommer att användas och vilka som har tillgång till dem, annars finns det risk för personlig integritetskonflikt.Målen för den fysiska säkerheten och it-säkerheten är i grunden densamma, din uppgift är nu att säkerställa att båda parter samspelar tillsammans. Om du inte sköter implementeringen av säkerhetslösningar i din verksamhet på ett korrekt sätt, finns det risk för andra typer av hot i din organisation. Det går inte att lyfta vikten av certifieringar tillräckligt många gånger när du arbetar med leverantörer. Läs gärna mer om Coreparts certifieringar samt kvalitetspolicy. Enkla åtgärder såsom tuffa lösenord samt strikt behörighet hjälper dig att förebygga intrång och att få ett helhetsgrepp över ditt bolags säkerhetspolicy. Även datainsamling av personuppgifter bör ske på ett korrekt och kontrollerat sätt för att undvika eventuella konflikter. Kontakta oss gärna för mer information om hur du kan arbeta säkert med dina integrerade säkerhetslösningar. ​​​​​​​Vad kan vi hjälpa dig med?

Boka en kostnadsfri rådgivning med oss så kommer vi tillsammans fram till hur ditt skräddarsydda säkerhetssystem ska se ut. Du binder dig inte till någon tjänst och rådgivningen är helt kostnadsfri.