Detta borde du veta – innan du väljer larm

När du ska implementera larm i din säkerhetslösning för första gången är det viktigt att du kollar vilka krav ditt försäkringsbolag ställer. Kraven på larmlösning varierar från bolag till bolag, och utgår ifrån en av fyra larmklasser. Om din larmlösning inte anpassas efter de krav som ställs, kan det bli kritiskt när du är i behov av en eventuell ersättning vid inbrott och sabotage.

Det finns flera regler att ta hänsyn till när det kommer till säkerheten på ditt företag. Larmklasskrav är ett av dem, vilket bestäms av ditt försäkringsbolag. Kraven ser olika ut beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Konsulttjänster innefattar exempelvis ofta en tredje part, vilket kan ställa specifika krav när det kommer till skydd av tillgångar.

Stoppa brottet innan det sker

​​​​​​​

Vi på Corepart arbetar proaktivt, vilket innebär att våra säkerhetslösningar ämnar att förhindra brott – redan innan de genomförs. Våra larmlösningar är inget undantag.
Det finns idag fyra stycken larmklasser, vilka är gemensamma för samtliga försäkringsbolag. Dessa innefattar utrustning, projektering samt installation vilket sammanställs och fördelas över olika behovsnivåer.

Fyra nivåerna av larmlösningarKlass 1

Rekommenderas till företag med lågt skyddsvärde. I klass 1 får anläggningar utföras som enbart försåtskydd med minst två volymdetekterande detektorer. De får kopplas till och från genom låsförbikopplare vid entrén.
​​​​​​​

Klass 2

​​​Rekommenderas till företag med stort skyddsvärde. Larmövervakningen ska utföras som skalskydd, med invändigt försåtskydd. Här sker till- och frånkoppling i centralapparaten alternativt via separat manöver.

Klass 3

Rekommenderas till företag med stort skyddsvärde. Även här utförs larmövervakningen som skalskydd, men kompletteras även med invändigt volymskydd. Högsta krav på sabotageskydd ställs på manöverdon och centralapparaten. Förbikoppling sker genom knapp- alternativt kortförbikopplare, vilket kombineras med knappsats och en personlig kod.

Klass 4

Likt klass 3 utförs övervakningen som skalskydd, men här kompletteras samtliga utrymmen med volymskydd. Högsta krav på sabotageskydd ställs på manöverdon och centralapparat. Förbikoppling sker med knapp- eller korförbihållare, vilket kombineras med knappsats och en personlig kod.

Är du osäker på vilken larmklass som är rätt för ditt företag? Kontakta oss. Vi på Corepart har flera års erfarenhet av att hjälpa företag med skräddarsydda säkerhetslösningar efter behov, förutsättningar och kravspecifikationer. Oavsett bransch kan vi guida dig till rätt lösning, leverans och installation.


Vad kan vi hjälpa dig med?

Boka en kostnadsfri rådgivning med oss så kommer vi tillsammans fram till hur ditt skräddarsydda säkerhetssystem ska se ut. Du binder dig inte till någon tjänst och rådgivningen är helt kostnadsfri.