Kameraövervakning effektiviserar transportbranschen

De senaste åren har varit utmanande för transport- och logistiksektorn. Förseningar i både tillverkning och leveranser förväntas fortsätta under det kommande året, vilket kan resultera i allvarliga konsekvenser. För att förebygga detta scenario, börjar allt fler marknadsledande företag inom transport och logistik att använda sig av intelligenta säkerhetslösningar.

Motorvägar, järnvägar och sjöfart är avgörande komponenter för näringslivet och det moderna samhället. Detta har blivit allt mer tydligt under de senaste åren. Framförallt på grund av pandemin, som orsakat oerhörda förseningar både vad gäller transport och leverans. Men även när Ever Given blockerade Suezkanalen i sex dagar, händelsen orsakade omfattande globala störningar och konsekvenser i leveranskedjan under månader efter. 

Företagsledare idag betraktar förseningar i tillverkning och leverans som två av de största problemen i leveranskedjan. I kombination med detta, har allt fler konsumenter börjat göra större delen av sina inköp online. Och oavsett om det gäller ordrar av mat, kläder eller teknik, förväntar sig konsumenterna en allt kortare leveranstid. Trycket har aldrig varit så stort på försändelser i försörjningskedjan, men hur ska bolagen få det att gå ihop?

Kameraövervakning för effektivare processer

För att komma tillbaka på banan igen, överväger 40% av marknadsledare att installera videoteknik för att stärka upp sina processer under det kommande året. 23% av marknadsledare kommer att investera i avancerade teknologiplattformar som kan integrera kameraövervakning till andra system. Med avancerade videolösningar kan byggnader, rutter och tillgångar under transport övervakas, vilket skapar förutsättningar att effektivisera logistiken.

Kameraövervakning för ökad säkerhet

Kameraövervakning spelar en betydande roll för byggnaders, varors och transporters säkerhet. Avancerad teknologi har gjort det möjligt att fånga upp rörelse, ljud och ansiktsigenkänning genom kamerasensorer. Kameror kan detektera potentiella inkräktare och registrera så fort någon utifrån försöker ta sig in på det skyddade området. Detta kan i sin tur både signalera till larmcentraler och väktare.

Kameraövervakning för tryggare personal

Intelligent kameraövervakning kan göra stor skillnad för bolag inom transport och logistik, inte minst för personalen. Exempel på detta är kroppsburna kameror, som spelar in allt som de anställda ser under deras arbetspass. Interaktioner och avvikande beteende kan fångas upp, vilket i sin tur kan bli bevismaterial i eventuell brottsutredning. Bara vetskapen om att någon bär kamera, har visat sig motverka brottslighet.
 
Även under själva transporten kan kameror förmedla information till kontrollrum. Detta för att säkerställa förarens välbefinnande under resan. Skulle en incident inträffa, kan räddningspersonal kontaktas direkt och eventuella försäkrings- och utredningsärenden får bevismaterial taget direkt från incidenten. ​​​​​​​

Kameraövervakning skapar säkra passerkontroller

Passerkontroller säkerställer att endast behöriga person får tillträda ett visst område. Om någon, trots detta, lyckas ta sig in kan kameraövervakning varna operatören som visuellt bekräftar intrånget. Intelligenta kameror kan fånga upp ansiktsigenkänning, definiera beteende och fånga upp bevismaterial som underlättar en eventuell utredning. Kameror kan även fånga upp nummerskyltsigenkänning och spåra samtliga fordon som rör sig runt området.


Kameraövervakning optimerar drift

Kameraövervakning kan även skapa underlag för operationer bortom säkerhetsinsatser. Data från kameraövervakning kan ge underlag till förbättringsområden och framtida strategier. Är det någon del av processen som inte fungerar? Uppstår det regelbundet trafikstopp inom ett visst område under en viss tid? Genom en tidig varning kan potentiella leveransförseningar förebyggas och kundupplevelsen förbättras. 

Intelligent kameraövervakning kan effektivisera samtliga aspekter av en verksamhet och dess arbetsflöde. Den dagliga driften kan effektiviseras, arbetsmiljön förbättras och kundnöjdheten höjas genom en teknisk lösning. Med rätt kameralösning kan last och tillgångar säkras samtidigt som driftens effektivitet optimeras.Vad kan vi hjälpa dig med?

Boka en kostnadsfri rådgivning med oss så kommer vi tillsammans fram till hur ditt skräddarsydda säkerhetssystem ska se ut. Du binder dig inte till någon tjänst och rådgivningen är helt kostnadsfri.