Larmsystem för ditt företag

Att skydda sina anställda, fastigheter, ägodelar och data bör vara prioriterat av alla typer av företag, oavsett storlek eller bransch. Därför gäller det att jobba förebyggande för att undvika intrång - genom smarta säkerhetslösningar. I den här guiden kommer vi att gå igenom 5 alternativ till larmsystem som kan skapa en tryggare arbetsmiljö för dig och ditt företag.

Automatiserade larmåtgärder

Inbrottslarm signalerar inte bara när ett brott har begåtts, systemet hjälper dig även att förebygga att brott faktiskt äger rum. Skyltar du med att din lokal är larmad, tänker de flesta två gånger innan de tar ytterligare ett steg in. 

Inträffar intrånget ändå, kan du larma med hjälp av glaskrossdetektorer, rörelsesensorer på dörrar och fönstersensorer, så att larmet signalerar i ett så tidigt stadie som möjligt. Vi rekommenderar dig att investera i ett larm som har automatiserade larmåtgärder i form av exempelvis låsning av dörrar, kommunikation genom högtalare eller styrning av belysning. Detta för att försvåra intrånget för inbrottstjuven och fördröja händelseförloppet till att en väktare eller polis är på plats. En automatisk koppling till en larmcentral är given för ett välfungerande larmsystem.

CCTV-system som ligger steget före

CCTV-system övervakar din verksamhet från insidan och ut, vilket inte bara ökar säkerheten, utan även din operativa förmåga. Med hjälp av videoövervakning kan du skydda dina anställda, få kontroll över in- och utpassering i lokalen samt övervaka er fastighet och mark. Intelligenta kameralösningar kan notera uppseendeväckande beteende och larma vid misstänkt brott eller olycka. Kameror arbetar även förebyggande, då de tenderar att skrämma bort brottslingar.

Skyddar mot brand

Brandlarm som registrerar rök och varnar för brand i fastigheter är nödvändigt för alla typer av företag. Larmet signalerar alla personer i lokalen att ta sig ut, genom brandsäkra utgångar. Ett komplement till detta är ett sprinklersystem som förhindrar att branden sprider sig och täcker nödutgångar.

Passersystem

Passersystem hjälper dig att kontrollera att endast behöriga kan ta sig in i lokaler och avdelningar. Reglering av tillträde garanterar en säkrare arbetsmiljö för dina anställda. Passersystemet kan integreras med larm, för förhöjd säkerhet och användarvänlighet. De som har tillträde till lokalerna kan enkelt larma av med sin blipp, app eller kort. Det finns flera alternativa lösningar till passersystem, och kan anpassas efter behov och önskemål.

Molnbaserad säkerhetslösning

Med intelligenta larmsystem har du möjlighet att övervaka er verksamhet på distans. Vid uppseendeväckande beteende eller försök till intrång, får du en notis genom en molnlösning i mobilen eller datorn där du kan följa händelseförloppet live. Detta signaleras även till vald larmcentral. Ett integrerat larmsystem ger dig full kontroll över vad som händer på din arbetsplats både under och efter arbetstid.

Vill du veta mer om larmlösningar eller få en konsultation av vilken variant som passar din verksamhet? Kontakta oss.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Boka en kostnadsfri rådgivning med oss så kommer vi tillsammans fram till hur ditt skräddarsydda säkerhetssystem ska se ut. Du binder dig inte till någon tjänst och rådgivningen är helt kostnadsfri.