Handeln utsätts för stölder till ett värde av flera miljarder årligen

Brottsutsattheten för svenska butiker är oroväckande hög. De externa stölderna har ökat med hela 1,7 miljarder kronor sedan 2018 och uppgår till 8,5 miljarder årligen. Konsekvenserna som detta medför har blivit allt mer påtagliga både inom dagligvaruhandeln och sällanköpshandeln, enligt en rapport från Svensk Handel.

Det är framförallt stölder från besökare och kunder som står för den största andelen av svinnet i dagligvaru- och sällanköpshandeln. Under föregående år var ringa stöld det brott som flest butiker utsattes för. Hela 90% avbutiksägarna i Sverige uppger att de blivit utsatta under året som gått. Anställda inom dagligvaruhandeln är generellt mer utsatta, enligt rapporten. 60% av dagligvaruhandlare har bekräftat att de haft anställda som blivit utsatta för hot under arbetspass. 

Brottsligheten påverkar både handlare, anställda och besökare. Detta har resulterat i att allt fler aktivt väljer att ta bort de varor som kriminella ofta riktar in sig på från sortimentet. Hela 76% av dagligvaruhandeln och 43% av sällanköpshandeln, uppger att de ändrat sitt sortiment.

Det är tydligt att en förändring måste ske, både vad gäller mängdbrott och hur handlarna tvingas hantera situationen. Säkerheten behöver stärkas för allt fler aktörer inom handeln idag, för att trygga både företagens utveckling, arbetsplatsen för medarbetarna och vistelsen för besökarna. 

Vi på Corepart arbetar aktivt med att trygga arbetsplatser för att förebygga brott – innan det inträffar. Vi erbjuder intelligenta säkerhetslösningar och installationer anpassade efter företags individuella behov och förutsättningar. 

​​​​​​​


Vad kan vi hjälpa dig med?

Boka en kostnadsfri rådgivning med oss så kommer vi tillsammans fram till hur ditt skräddarsydda säkerhetssystem ska se ut. Du binder dig inte till någon tjänst och rådgivningen är helt kostnadsfri.