Överfallslarm - trygghet med många valmöjligheter


Överfallslarm skapar en stor trygghet hos innehavaren, med vetskap att hjälp finns att få bara ett knapptryck bort. För att kunna skapa en trygg och effektiv lösning, behöver larm-och säkerhetssystemet matcha de behov som din verksamhet har. Vilken typ av larm passar bäst och vad ska hända när larmet aktiveras? Vi kommer att gå igenom de viktigaste aspekterna du behöver tänka på när du investerar i överfallslarm till dina medarbetare.

Vad är ditt behov?


Beroende på hotbild finns flera olika lösningar, som exempelvis överfallslarm med syfte att upplysa människor i omgivningen eller tysta larm som informerar en larmcentral eller tillkallar polis. 
Hur verksamheten ser ut geografiskt spelar också roll, om larmet ska fungera både ute och inomhus ställer det vissa krav på lösningen. Är hela eller delar av verksamheten under jord kan det ställa till det för gps-baserade larm eftersom signalen kan bli för svag. 

Var ska larmet vara?


Beroende på hur arbetsförhållanden ser ut finns det olika lösningar. Behöver ni ett mobilt larm som personal kan bära med sig i exempelvis en nyckelknippa? Dessa larm är smidiga men ställer krav på bäraren kommer ihåg att ha med sig larmet och se till att det har att batteri. 

De mobila larmen kan antingen vara kopplade till sändare och fungera inom ett visst område, eller använda sig av GPS-teknik om det finns  behov av larm som medarbetarna kan förlita sig på vart än de befinner sig. 
Förutom mobila larm finns det även monterade larm. Dessa har fördelen att de inte behöver täckning eller batteri, men har nackdelen att de inte är lika lättillgängliga om man har medarbetare som rör sig runt på arbetsplatsen, utan passar bättre i lokaler där man vet att man alltid kommer vara i närheten av larmknappen.

Vad ska hända när larmet aktiveras?

Det finns flera möjligheter kopplat till vad som ska hända när ett larm aktiveras. Därför är det viktigt att ta fram en strukturerad och tydlig handlingsplan för hur larmet ska aktiveras och hur personer ska agera när detta händer.

Hur ska larmet reagera?
Ska larmet uppmärksamma personer i närheten kan antingen ljud eller ljus signalera högt och synligt. Alternativt kan informationen komma till displayer på arbetsplatsen som informerar andra medarbetare var larmet aktiverats eller så kan andra larmenheter signaleras. I vissa situationer kan ett tyst larm vara det bästa, så att en gärningsman inte märker att man tillkallar assistans. 

Vem ska larmet kontakta?
När ett larm aktiveras är det inte nödvändigtvis personer i närheten som ska informeras utan det kan vara ett väktarbolag, larmcentral eller polis som är de som ska larmas. Om verksamheten har egna väktare så är det dem som ska informeras.

Ska larmet aktivera annan teknik?
Förutom att larma så kan ett överfallslarm också aktivera annan teknik. Vid en situation kan vissa dörrar som entré automatiskt låsas. Även kameror kan aktiveras  så att kollegor, vaktbolag eller en larmcentral får tillgång till livebilder över händelsen. Detta kan ge väktare och polis information om vad som händer på platsen samt ge signalement för den som gör intrång, exempelvis kläder, antal personer och vilken riktning de rört sig om de lämnat platsen. ​​​​​​​

Funderar du på överfallslarm till din arbetsplats?

Vare sig din verksamhet är en liten butik, stor fabrik eller byggarbetsplats kan vi ta fram en anpassad säkerhetslösning efter just dina behov. Vi skapar trygga arbetsplatser med modern teknik.