Efterfrågan på molnbaserade passersystem ökar på gymkedjor

Gymlokaler har en konstant ruljans av besökare på daglig basis. Det är det inte ovanligt att lokalerna är obemannade under perioder, för att kunna erbjuda flexibla öppettider för besökarna. Detta gör det extra väsentligt för aktörerna att säkerställa att medlemskap, passage och att säkerheten fungerar som den ska. Svaret är molnbaserade säkerhetslösningar. 

Idag ökar efterfrågan på molnbaserade säkerhetslösningar inom flertalet branscher. Fördelarna är flera, kostnadseffektiva och enkla för att nämna några. Därför är det inte konstigt att efterfrågan på molnbaserade säkerhetslösningar, framförallt passersystem, har blivit allt större hos gym-aktörer. Molnbaserade passersystem gör det inte bara möjligt att automatiskt importera personuppgifter till medlemssystemet, vilket underlättar processen när en ny person ansöker om medlemskap, det stärker framförallt säkerheten.

Passage

Molnbaserade passersystem ger dig kontroll över vilka som passerar in- och ut i lokalen. Systemet registrerar vilka som besöker dig, genom till exempel medlemskort, blipp eller app. Informationen sparas ner i en programvara, som aktören får åtkomst till vid behov. Skulle skadegörelse eller stöld exempelvis ske, blir det enklare att utreda fallet genom den registrerade datan över besökare vid tidpunkten. Incidenter likt dessa kan stärkas upp ytterligare genom kameraövervakning. Kameraövervakningssystem ger dig även möjlighet att hämta data i realtid från samtliga av dina gym parallellt. Önskar du att få bättre överblick över dina gym kan du därmed övervaka lokalerna genom din dator, platta eller mobiltelefon oavsett tidpunkt. Kameror stärker även trygghetskänslan hos besökarna när lokalen är obemannad. Skulle något hända är det fördelaktigt om ansvarig kan ingripa så fort som möjligt och tillkalla hjälp, vilket medlemmarna bör informeras om.

Obehöriga

Beroende på lokalens placering, finns det olika lösningar för hur passagesystemet ska hanteras. Är entrédörren placerad ut mot gatan är det enklare att anpassa lösningen än om dörren befinner sig i ett trapphus eller ett shoppingcenter, där både behörigheten och öppettiderna kan skilja sig från gymmets tillgänglighet. Detta innebär att du behöver anpassa åtminstone en av ingångarna till gymmets medlemmar. Oavsett konstellation rekommenderar vi dig att installera en slussdörr vid entrén till gymmet. Detta blir en ytterligare passage, som endast tillåter att en dörr är öppen i taget då utrymmet mellan dörrarna är begränsat. Detta för att säkerställa att endast en person kan passera åt gången, med passernyckeln. Detta kommer att hjälpa dig att hålla obehöriga ute. Du kan enkelt kombinera din entré och slusspassage med både kortläsare och fingeravtrycksläsare. 

Integrerade säkerhetssystem

För att skapa en så säker miljö som möjligt för både din verksamhet och dina medlemmar, bör du installera en övergripande säkerhetslösning som innefattar kameraövervakning, larm och brandlarm. Samtliga delar kan integreras och styras genom en gemensam plattform, vilket kan synkas med samtliga lokaler du äger. Detta ger dig möjlighet att ta full kontroll över vad som sker i dina lokaler, dygnet runt, direkt i din applikation. Fördelen med integrerade säkerhetslösningar är att de är enkla att använda och få access till.

​​​​​​​
Molnlösningar är framtiden för företag och organisationer som behöver få kontroll över behörigheten i sina lokaler samt säkerheten överlag - oavsett bransch. Är du intresserad av en molnbaserad lösning för din verksamhet? Kontakta oss på Corepart för en analys av ditt behov. ​​​​​​​


Vad kan vi hjälpa dig med?

Boka en kostnadsfri rådgivning med oss så kommer vi tillsammans fram till hur ditt skräddarsydda säkerhetssystem ska se ut. Du binder dig inte till någon tjänst och rådgivningen är helt kostnadsfri.