Så bygger vi säkerhet i obemannade butiker

Fler och fler butiksägare och handlare inser fördelarna med butiker som är delvis eller helt obemannade. Framtidens butikskoncept är smidigt, men ställer höga krav på säkerheten. Därför har vi skapat heltäckande säkerhetslösningar för butikerna.

Obemannade butiker har tagit samhället med storm. I juli 2022 fanns det över 200 butiker som är helt eller delvis obemannade runt om i Sverige. Dagens moderna människa vill handla när det passar. För att det ska fungera behövs ett avancerat butikssystem, men även en heltäckande säkerhetslösning, som säkerställer att kunden, butiken och varorna är i trygga händer.

Securified Access By Corepart har tillsammans med det ledande företaget inom obemannade butiker, HonestBox, tagit fram en interaktiv helhetstjänst. Lösningen anpassas efter handlarens behov, helt utan mellanhänder – med fokus på att skapa trygghet i butiken.

Tekniken som tryggar obemannade butiker

Att bygga säkerhetslösningar till obemannade butiker är mer komplext än för andra lokaler.
Det krävs att man tänker mer proaktivt och långsiktigt, för att kunden och handlaren ska känna sig trygga.

När vi utvecklar säkerhetssystem för obemannade butiker, fokuserar vi på att öka säkerheten i butiken – utan att kompromissa med kundens smidiga och trygga köpupplevelse. Vi vet om att handlare och butiker har olika säkerhetsbehov, därför skräddarsyr vi lösningar för varje specifikt projekt, som bland annat innehåller:
 • Observerande övervakningskameror utanför butiken
 • Ett digitalt passersystem för att komma in och ut
 • Interagerande övervakningskameror inne i butikslokalen.
Och mycket, mycket mer.
​​​​

Det digitala passersystemet håller tjuven ute

Systemet ställer hårda krav kring vem som kommer och går i lokalen. När du kommer till butiken, är dörren låst. För att komma in i lokalen måste du identifiera dig med mobilt BankId. Systemet känner av om människor försöker ta sig in i lokalen utan att legitimera sig – och uppmanar denne att lämna lokalen.

Systemet säkerställer att:
 • Det inte behövs butikspersonal för att hålla öppet
 • Rätt person får tillträde till butiken vid rätt tillfälle
 • Obehöriga inte får tillträde till lokalen.

Integrerade övervakningskameror skapar mervärde

Butikslokalen utrustas med integrerade övervakningskameror. De följer den dagliga verksamheten och larmar ifall någonting skulle inträffa. Kamerorna reagerar på rörelser, ljud och om kunder rör sig på obehöriga ytor.
Om någon i butiken försöker stjäla en vara eller verkar fara illa på något sätt, reagerar kamerorna och underrättar butiksinnehavaren. Denne kan sedan göra ett utrop i butikens högtalare, eller tillkalla väktare eller räddningstjänst.
Kamerorna kan även hjälpa handlaren i sina affärsmässiga beslut. Det är lätt att följa kund- och varuflöden för att se vilka hyllor, avdelningar och produkter som är särskilt populära.

Kamerornas primära funktioner är att:
 • Följa den dagliga verksamheten.
 • Att reagera på rörelser, ljud och otillåtna rörelsemönster.
 • Larma om en olycka skulle ske.
 • Att göra Automatiska utrop vid larm.
 • Underrätta butiksinnehavaren ifall någonting skulle hända.
 • De minimerar risk för falsklarm.
 • Underlätta för handlaren att följa kundflöden och se vilka hyllor, avdelningar och produkter som är populära.
​​​​​​​Vill du veta mer om Securified Access och hur Corepart arbetar med obemannade butiker?

Kontakta oss!

Vad kan vi hjälpa dig med?

Boka en kostnadsfri rådgivning med oss så kommer vi tillsammans fram till hur ditt skräddarsydda säkerhetssystem ska se ut. Du binder dig inte till någon tjänst och rådgivningen är helt kostnadsfri.