Har ditt företag ett systematiskt brandskydd?


Man vet aldrig när olyckan är framme. Om det börjar brinna på företaget är era förberedelser och brandskydd avgörande för hur omfattande skadorna blir.
Med ett proaktivt brandskydd kan du vara säker.

Varje timme utbryter det en brand på svenska arbetsplatser, enligt arbetsmiljöverket.
Statistiken visar på hur viktigt det är för företag och personal att vara förberedda och utbildade i systematiskt brandskydd.

Hur bör ett systematiskt brandskydd se ut?

Alla företag, oavsett storlek, bör ha en person med huvudansvar för att utveckla och säkerställa brandskyddet. I grund och botten handlar det om att ha ordning och reda på företagets brandskydd: Vem som ska göra vad, hur personalen ska utrymma lokalerna – och var man hittar släck- och skyddsutrustning.

Mindre kontorslokaler eller butiker kan ha ett enklare brandskydd. Det räcker ofta att du har en brandvarnare och någon form av släckutrustning. Det behövs också dokumentation, där de mest relevanta delarna av brandskyddet finns med. Till exempel:
  • Vem som är ansvarig för brandskyddet.
  • Var man hittar släck- och skyddsutrustning.
  • Vilka nödutgångar som finns.
  • Var personalen ska återsamlas efter en utrymning.
.Om företaget är större eller till exempel hanterar känsliga kemikalier, krävs ett mer omfattande och systematisk brandskyddsarbete. Det krävs även att den ansvarige för brandskyddet har har kunskap om exempelvis:
  • Om all personal är utbildad och trygg i ett systematiskt brandskydd.
  • Hur brandlarm och eventuella sprinklersystem samarbetar.
  • Hur många brandceller som finns i företagets lokaler.

Vad ska jag göra om det börjar brinna på kontoret?

Det är alltid viktigt att behålla lugnet i stressade och obehagliga situationer. Om du hör brandlarmet ljuda, bör du avsluta det du gör och ta dig mot närmaste utgång. Ta det lugnt. Om du inte ser någon eld, har du gott om tid på dig.

Om företaget har ett proaktivt brandlarm, kommer räddningstjänsten automatiskt bli informerade om situationen. Har företaget en vanlig brandvarnare, behöver du ringa 112 för att brandkåren ska komma.

Se till att du och dina kollegor är på väg mot säkerhet. Utrym lokalen under ordnade och lugna former. Gå till er utvalda återsamlingsplats och stanna där tills räddningspersonalen säger att faran är över.


Med ett proaktivt brandskydd kan du tänka på annat

Vi på Corepart har lång erfarenhet av att ta fram brandskydd för stora och små företag.
Låt oss anpassa ett brandskydd efter dina förutsättningar och utmaningar!

Våra certifierade experter utvecklar intelligenta säkerhetslösningar och tar ett helhetsgrepp om hela brandsäkerheten. Från planering och installation till integration och service av brandsystem och brandsläckare.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Boka en kostnadsfri rådgivning med oss så kommer vi tillsammans fram till hur ditt skräddarsydda säkerhetssystem ska se ut. Du binder dig inte till någon tjänst och rådgivningen är helt kostnadsfri.