Systemlösningen som säkrar hela verksamheten

Består din verksamhet av flertalet anläggningar? Önskar du att integrera flertalet säkerhetssystem för att stärka säkerheten på din arbetsplats? Då kan ett överordnat system vara lösningen för dig.

Vad innebär ett överordnat system?

Ett överordnat system kan beskrivas som ett externt lager av dina redan anslutna underliggande system. Det överordnade systemet ersätter alltså inte någon mjukvara eller hårdvara, och du riskerar därmed inte att tappa funktionalitet i dina befintliga system.

Lösningen tillåter dig att koppla ihop samtliga av dina säkerhetslösningar till en helhet. Det innebär att du från en och samma plattform kan styra samtliga underliggande system. Består din verksamhet av flertalet anläggningar, kan du styra över samtligas säkerhetslösningar från en plattform. Detta innefattar exempelvis både kameraövervakning, larm, brandskydd och passersystem.

Fördelar med ett överordnat system

Fördelarna är flera, då systemet går att anpassa efter varje verksamhets förutsättningar och behov. Beroende på antalet anläggningar, storlek och säkerhetslösningar skräddarsys systemet för optimal integration. Ett överordnat system genererar i följande exempel:
  • Övergripande kontroll över samtliga säkerhetssystem i verksamheten.
  • Möjlighet att larma på/av på distans.
  • Möjlighet att låsa upp dörrar på distans.
  • Ökad säkerhet och förbättrad arbetsmiljö.
  • Tillgång till samtliga kameror – samtidigt.
  • Fjärranvändarhantering i enhetlighet med nationell sekretesslagstiftning och GDPR.
Vill du veta mer om överordnade system och hur det skulle kunna förbättra säkerheten i din verksamhet? Kontakta oss på Corepart. Vi har lång erfarenhet av integration av säkerhetslösningar.

​​​​​

Vad kan vi hjälpa dig med?

Boka en kostnadsfri rådgivning med oss så kommer vi tillsammans fram till hur ditt skräddarsydda säkerhetssystem ska se ut. Du binder dig inte till någon tjänst och rådgivningen är helt kostnadsfri.