Regeringen satsar på säkerhet - det här innebär Teknikpaketet

I budgetproposition för 2022 föreslås ett flertal stora satsningar för att få omfattande förstärkning av hela rättsväsendet. Ett så kallat Teknikpaket har tagits fram, i syfte att  höja budgeten för säkerhetslösningar, bland annat i form av övervakningskameror.


Satsningen kommer att innefatta flera delar inom säkerhet. En av delarna är kopplat till polisväsendet, där målet är att rekrytera 10 000 nya medarbetare. Teknikpaketet ska i sin tur vässa de brottsbekämpande myndigheternas förmåga. 

På regeringens presskonferens berättar Mikael Damberg att Teknik­paket bland annat beräknas motsvara kostnaderna för en fyr­dubb­ling av antalet kameror, möjlig­göra ökad använd­ning av hemliga tvångs­medel och en särskild satsning på Natio­nellt forensiskt centrum för att snabbare bevis­säkra genom exempel­vis DNA och it.

Att det satsas på fler kameror är inte oväntat då övervakningskameror har blivit ett allt viktigare verktyg i den digitala bevisföringen. De fungerar även som ett trygghetsskapande instrument. Statistiken visar att övervakningskameror inte bara underlättar utredningar, utan även kan förhindra att brott begås, enbart genom installering och uppsättning. 
​​​​Utöver övervakningskameror så inkluderas kryptering, sensorer, nfc, och IT-brott i Teknikpaketet. ​​​​​​​

Har du och din verksamhet rätt säkerhetslösning?

Boka en kostnadsfri rådgivning med oss så kommer vi tillsammans fram till hur ditt skräddarsydda säkerhetssystem ska se ut. Du binder dig inte till någon tjänst och rådgivningen är helt kostnadsfri.