Jalal Anabtawi: “Vi har vågat sätta oss i förarsätet”

2022 var ett framgångsrikt år för Corepart. Ett stadigt flöde av nya kunder, stark tillväxt och en lyckad integration i säkerhetskoncernen Nordic LEVEL Group har gjort att företagets VD, Jalal Anabtawi är tillfreds – men inte nöjd. Nu höjer man ribban och siktar mot att nå nya mål under 2023.


Ett ökat orderflöde, många aktiva projekt och mer att göra på alla avdelningar. Trots att man växt snabbt och skalat upp produktionen, har man klarat av att göra så med bibehållen kvalitet och nöjda kunder.

– Det främsta fokuset det senaste året har varit att bibehålla samma höga kvalitet i våra leveranser, trots intensiv tillväxt. Att möta kundernas efterfrågan och förväntningar är särskilt viktigt eftersom vi säljer kvalitet och säkerhet, säger Jalal.

Han fortsätter:

- Bredden i de tjänster vi erbjuder och kundens behov av ökad säkerhet är exempel på faktorer som påverkat vår framgång positivt. Likaså vårt interna ledarskap, vi har inte varit rädda för att sätta oss i förarsätet och därför har vi den position vi har idag.

Ledningen har arbetat aktivt för att etablera en trygg och öppen arbetsmiljö där ett aktivt och närvarande ledarskap är centralt.
– Personalen är helt avgörande för vår framgång och jag är stolt över det team vi har byggt upp. Hos oss är det viktigt att vi utmanar och utbildar varandra, vi bidrar alla till en öppen och rak kultur som ger oss bra förutsättningar att leverera på högt satta mål med hög kvalitet, berättar Jalal.

Trots goda resultat, stark tillväxt och ett framåtlutat team i ryggen finns inga planer på att sakta ner. Nu är siktet inställt på synergieffekter – och på att utveckla framtidens säkerhetslösningar ytterligare.

– Jag har en vision om att jobba närmare vårt moderbolag, Nordic LEVEL Group. Vi vill jobba mer aktivt med de synergier som finns i koncernen. Här samlas kunskap, kompetenser och teknisk innovationskraft som är imponerande. Jag märker att våra kunder har behov av en komplett säkerhetslösning, en one-stop-shop, med en kontaktperson för hela lösningen. Det är framtiden, om du frågar mig. Och vi vill vara med och utveckla den, avslutar han.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Boka en kostnadsfri rådgivning med oss så kommer vi tillsammans fram till hur ditt skräddarsydda säkerhetssystem ska se ut. Du binder dig inte till någon tjänst och rådgivningen är helt kostnadsfri.