Efterfrågan på videoövervakning ökar globalt

Den globala marknaden för videoövervakning beräknas växa från 3,3 miljarder dollar 2022 till 7,6 miljarder dollar 2027, enligt en ny rapport från Marketsandmarkets. Det innebär en genomsnittlig årlig tillväxt på hela 18%, trots den prisdrivande komponentbristen och inflationstrycket. Skalbarhet och kostnadsbesparingar är primära tillväxtfaktorer hos investerare.

Novaira Insights nya rapport avslöjar att den globala videoövervakningsmarknaden växte med 16,4 procent under 2021, i samband med att covid-19 restriktionerna lättade. Rapporten visar att leveranserna av säkerhetskameror och relaterad utrustning växte i takt med en uppdämd efterfrågan. Även molnbaserade videolösningar ökade i försäljning under 2021, inte minst i USA där marknaden för molnvideohantering översteg 150 miljoner dollar. USA har varit snabba i sin utveckling av molnbaserade säkerhetslösningar, vilket flertalet aktörer har tagit till vara på, oavsett om det gäller små eller stora organisationer. Novaira Insights rapport förutspår att antalet molnanslutna säkerhetskameror i USA kommer att växa i genomsnitt över dubbelt i jämförelse med traditionella nätverkskameraleveranser mellan 2022 och 2026.

Marketsandmarkets analytiker berättar att tillväxten av videoövervakning drivs av låga investeringskostnader, den ökade efterfrågan på övervakningsdata i realtid och flexibel skalbarhet. Under prognostiden, år 2022 till 2027, förväntas Hybrid VSaaS uppnå en stark tillväxttakt. Verktyget besitter flera fördelaktiga funktioner i form av videoinspelning på plats, lagring av registrerad data - både hos kunden och tjänsteleverantören, samt hanterade videotjänster. Kamerorna kan hanteras av externa leverantörer på daglig basis, vilket sparar beställarens tid och pengar. Dessutom minskar behovet av att underhålla och byta ut servrar. En annan faktor till den ökade efterfrågan av videoövervakning i både näringslivet och den offentliga sektorn, är att många organisationer idag förväntas ha resurser i form av tydliga övervakningsåtgärder och höga säkerhetsnivåer.

 
Det ökade behovet av videoövervakning, förutspås beröra flertalet branscher framöver, men offentliga platser, transportbranschen och stadsövervakningssegmentet förväntas främst att driva marknadens tillväxt. Statliga initiativ förväntas skapa nya möjligheter för VSaaS-leverantörer, med syftet att utveckla smartare och säkrare stadsprojekt.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Boka en kostnadsfri rådgivning med oss så kommer vi tillsammans fram till hur ditt skräddarsydda säkerhetssystem ska se ut. Du binder dig inte till någon tjänst och rådgivningen är helt kostnadsfri.