Corepart AB, del av Nordic LEVEL Group, ingår samarbetsavtal för arbetsplatssäkerhet i logistiksektorn

I en värld där risken för arbetsplatsolyckor ökar, har behovet av innovativa och omfattande säkerhetslösningar aldrig varit större. LUP Technologies AB, specialiserade på logistik och förarsäkerhet har tillsammans med Corepart AB, del av Nordic LEVEL Group, ledande inom tjänstebaserade säkerhetslösningar och avancerad och innovativ teknologi, ingått ett strategiskt partnerskap för att möta utmaningarna.

Det strategiska samarbetsavtalet ger Corepart en unik återförsäljningsrätt av LUP Technologies molnlösning för Yard Management som ökar säkerheten och effektiviteten på logistik- och industrianläggningar. Molnlösningen stärker Coreparts befintlig erbjudande ytterligare genom att erbjuda kunderna en heltäckande säkerhetslösning på deras anläggningar genom digitaliserade rutiner och information.

Återförsäljningsrätten ger tillgång till LUP Technologies molnbaserade Yard Management-lösning. Genom att integrera LUP Technologies molnlösning förstärker Corepart sitt befintliga erbjudande ytterligare med realtidsinformation, datadriven resursplanering, förenklad kommunikation på flera språk och säkerhetsinformation. Med den heltäckande integrerade lösningen kan kunder inom bland annat logistik- och industri uppnå en ökad effektivitet, säkerhet och bättre efterlevnad av regler.

“Synergierna av vårt gemensamma erbjudande skapar en helt unik och heltäckande säkerhetslösning för våra kunder. Genom att kombinera våra avancerade övervakningssystem och snabb responskapacitet med LUP Technologies expertis inom förarhantering, kommer vi att kunna erbjuda en säkerhetsnivå och effektivitet som tidigare inte varit möjlig inom logistiksektorn. Detta är ett viktigt steg i vår strävan efter att skapa en tryggare och mer effektiv arbetsmiljö för alla inblandade parter.
Vi har genom åren fokuserat på segmenten Logistik, Industri och Bygg med stor framgång och stärker nu i och med samarbetet med LUP Technologies satsningen och värdet för kunderna ytterligare. Genom att förbättra arbetsmiljön och minska risken för olyckor bidrar vårt samarbete också till mer hållbara och ansvarsfulla verksamheter”, säger Michael Ekelund, CCO på Corepart.

“Vårt partnerskap möjliggör en fusion mellan LUP:s specialiserade expertis inom förarsäkerhet och logistik samt Coreparts avancerade kamerateknologi och dess kapacitet för automatisk detektion av anomalier, inklusive olyckor, brottsliga handlingar och bränder. Denna synergi tillåter oss att erbjuda våra kunder heltäckande lösningar som täcker både safety och security. Coreparts omfattande närvaro i hela landet förbättrar vår förmåga att implementera dessa innovativa lösningar nationellt”, säger Farid Bonawiede, VD på LUP Technologies.

“Genom detta samarbete med LUP Technologies tar vi på Corepart ett betydande steg mot att definiera en ny standard för säkerhet inom logistiksektorn. Vår förmåga att integrera LUP Technologies djupa specialisering inom förarsäkerhet och logistik med våra egna teknologiska innovationer positionerar oss som ledare inom branschen. Vi är övertygade om att genom att erbjuda en enhetlig och högkvalitativ säkerhetstjänst för våra kunder kommer vi inte bara att förbättra arbetsmiljön utan också öka effektiviteten och produktiviteten inom logistiksektorn”, säger Jalal Anabtawi, VD på Corepart.

För ytterligare information:
Jalal Anabtawi
VD, Corepart AB, en del av Nordic LEVEL Group
Tel: +46 (0)8 509 067 05
E-post: jalal.anabtawi@corepart.se

Farid Bonawiede
VD, LUP Technologies
Tel: +46 73-517 78 78
E-post: farid@luptechnologies.com

Om Corepart
Corepart är framtidens säkerhetsbolag och en ledande svensk tjänstebaserad säkerhetsleverantör. Coreparts fokus ligger på att leverera framtidssäkra tjänster. Varje dag arbetar Corepart för att göra Sverige tryggare och mer effektiva genom intelligenta säkerhetslösningar. Bolaget hjälper sina kunder med allt ifrån trygghet i form av kameraövervakning, larm, brandskydd och passersystem - till integration med övriga system så att kunden har en samlad leverantör för samtliga uppkopplade system.

Rådgivning

Boka en kostnadsfri rådgivning med oss så kommer vi tillsammans fram till hur ditt skräddarsydda säkerhetssystem ska se ut. Du binder dig inte till någon tjänst och rådgivningen är helt kostnadsfri.