Corepart och Observit AB stärker säkerhetslösningar inom transportsektorn genom strategiskt partnerskap

Fr. vänster Björn Callenfors, CEO på Observit, Tobias Ekberg, CSO på Observit och Michael Ekelund, CCO på Corepart
Corepart har tagit ett betydelsefullt steg för att förbättra säkerheten inom kommersiell transport genom att ingå ett strategiskt samarbetsavtal med Observit AB. En central del av avtalet är en unik återförsäljningsrätt för Observits videobaserade säkerhetsplattform anpassad för fordons- och transportsektorn på den nordiska marknaden. Partnerskapet innebär en kombination av Coreparts branschexpertis inom rådgivning, utbildning och teknik och Observits banbrytande videoapplikationer för fordon. Resultatet är en omfattande säkerhetsleverans för kunder inom transportsektorn som tar hänsyn till alla aspekter av fordons- och områdessäkerhet. 

Samarbetsavtalet ger Corepart en unik återförsäljarrätt av Observits plattform för all kommersiell transport inom den nordiska regionen. Genom partnerskapet strävar man mot att erbjuda kunderna en omfattande och skräddarsydda säkerhetslösningar som täcker alla aspekter av deras verksamhet, inklusive fordon, medarbetare och transporter.

Återförsäljarrätten ger tillgång till Observits expertis inom videoapplikationer för fordon, vilket inkluderar både inbyggda system för passagerar- och lastskydd samt externa system för dokumentation vid eventuella olyckor. Videoplattformen är unik, där kameror med integrerade smarta applikationer utan inspelningsenheter, kommunicerar direkt med molnbaserade lösningar för övervakning och larmhantering. Resulterande videodata, som även kan kombineras med övriga fordonsdata, öppnar upp betydande nya möjligheter för att maximera kundvärdet. Med lång erfarenhet av integration av säkerhetsfunktioner i det egna erbjudandet och konceptet Security-as-a-Service, kan Corepart nu erbjuda en bredare och mer djupgående säkerhetslösning som adresserar kundernas behov inom den kommersiella transportsektorn och andra relevanta områden.​​​​​​​

- Partnerskapet ger oss möjlighet att skapa en unik och holistisk säkerhetslösning där Observits videoplattform spelar en viktig roll i vårt tjänsteutbud. Det möjliggör att vi kan adressera varje aspekt av våra kunders verksamhet inom transportsektorn, inklusive säkerheten för fordon och personal. Från skräddarsydd rådgivning och kompetensutveckling för medarbetarna till att säkerställa fysisk säkerhet både på depåer och i fordon samt krishantering. Genom att kombinera mjuka värden med teknologisk innovation stärker vi vårt erbjudande och levererar ett integrerat tillvägagångssätt som kompletterar vår nuvarande satsning inom segmentet på ett mycket värdeskapande sätt, säger Michael Ekelund, CCO på Corepart.

- Corepart erbjuder redan helhetslösningar som integrerar kamerateknologi med arbetsprocesser för att höja tryggheten för fordonsflottor. Observits specialiserade kamerateknologi kompletterar detta genom att förebygga risker och optimera processer. Med Coreparts expertis inom integration, kan Observits videoapplikation tillföra ytterligare säkerhetstjänster. Genom att införliva kontinuerlig övervakning och inkludera övriga fordonsdata, kan vi effektivt identifiera och förebygga riskfyllda händelser vilket bidrar till att öka säkerhet och trygghet i trafiken och reella kostnadsbesparingar för kunderna, säger Björn Callenfors, CEO på Observit.


För ytterligare information:
Jalal Anabtawi
VD, Corepart AB, en del av Nordic LEVEL Group
Tel: +46 (0)8 509 067 05
E-post: jalal.anabtawi@corepart.se

Michael Ekelund
CCO, Corepart
Tel: +46 (0)8 509 067 02
E-post: michael.ekelund@corepart.se

Om Observit AB
Observit är marknadsledande i Norden när det gäller mobil videoövervakning inom kollektivtrafiken. I kundbasen finns stora välkända bussoperatörer som Nobina, Keolis, Arriva samt andra transporttunga kunder som Elis. Företaget tillhandahåller programvara som en molntjänst, en SaaS-lösning (Software as a Service), och har för närvarande cirka 38 000 licenser (en licens per säkerhetskamera) anslutna över hela världen. Under 2022 förvärvade Observit de engelska företagen ICanProveIT Ltd och SITOC Ltd som en del av sin expansionsstrategi, både geografiskt och till nya affärsområden, såsom den kommersiella transportsektorn. Mer information www.observit.com.

Om Corepart
Corepart är framtidens säkerhetsbolag och en ledande svensk tjänstebaserad säkerhetsleverantör. Coreparts fokus ligger på att leverera framtidssäkra tjänster. Varje dag arbetar Corepart för att göra Sverige tryggare och mer effektiva genom intelligenta säkerhetslösningar. Bolaget hjälper sina kunder med allt ifrån trygghet i form av kameraövervakning, larm, brandskydd och passersystem - till integration med övriga system så att kunden har en samlad leverantör för samtliga uppkopplade system.

Rådgivning

Boka en kostnadsfri rådgivning med oss så kommer vi tillsammans fram till hur ditt skräddarsydda säkerhetssystem ska se ut. Du binder dig inte till någon tjänst och rådgivningen är helt kostnadsfri.