Corepart storsatsar – tar emot flera certifieringar


 Corepart har under flera år varit ledande när det kommer till innovativa säkerhetslösningar. De levererar intelligenta säkerhetslösningar till några av landets största aktörer som bland annat Svenska Kyrkan, Castellum, NCC och Bosch. I veckan står det klart att Corepart tilldelats flertalet certifieringar. Vi har pratat med Jalal Anabtawi, Vice VD, om vad det innebär för deras verksamhet. 

​​​​​​​
– Först och främst känns det ju väldigt roligt! Samtidigt så är det ingenting som har förändrats i vårt arbetssätt eftersom vi alltid har lagt extremt stort fokus på kvalitet. Ända sedan starten har kvalité varit ett uttalat fokus ifrån ledningen och certifieringarna blir en bekräftelse på att vi arbetar efter konstens alla regler, och att våra kunder får tekniska och trygga lösningar när de väljer att arbeta med oss, förklarar Jalal. 
 
Corepart är ett säkerhetsföretag med bakgrund inom IT-branschen. Det dröjde inte länge innan de var redo för nya utmaningar och var redo att expandera. Jalal berättar:

– Det finns mycket synergier mellan IT & säkerhet och vi har all kompetens inhouse, och har värdesatt att vidareutbilda våra medarbetare. Vi värnar om våra anställda och arbetar aktivt för att de ska kunna utvecklas tillsammans med oss. 
 
Corepart levererar idag helhetslösningar inom säkerhet och hjälper företag genom hela processen. Istället för att vara fokuserad på en viss typ av produkt eller service, vill Corepart kunna ge support hela vägen.

– Vi har ett brett nätverk av underleverantörer. Vi vill att kunderna ska få en enkel process, och inte behöva göra arbetet själva eller anlita olika parter. Vi äger hela processen, vilket både är en trygghet för kunden men också en kontaktväg, istället för olika kockar för ett uppdrag. Det är viktigt för oss att alltid ha kunden i fokus och att kunna erbjuda kundunika och innovativa lösningar. Detta har gjort det möjligt för oss att bygga upp en kundportfölj av referenser inom flertalet olika branscher och lösningar. Med dessa certifieringar så blir det utöver våra referenser, ytterligare ett kvitto på att vi är experter inom området, säger han. 

Corepart har flertalet mål inför framtiden och ser fram emot att tilldelas fler certifikat och att expandera med fler kompetenser i teamet. Jalal berättar även att deras fortsatta kvalitet och miljöarbete är viktigt för organisationen.

– Vi arbetar idag aktivt med koordinering av våra processer, hur vi transporterar oss, val av material men även återvinning och vi ser fram emot att hitta fler tillvägagångssätt för att bidra till ett hållbart klimat, avslutar han. 


Om certifieringarna:

Ledningssystem för kvalitet SSF1044

Certifikatet baseras på dokumenterade arbetsprocesser, tydliga rollfördelningar med dokumenterade ansvar och befogenheter samt rutiner för samtliga arbetsområden. 
En tydlig plan som innefattar fördelade ansvarsområden krävs för att en organisation ska tilldelas certifikatet.

Anläggarfirma Inbrottslarmanläggning SSF1015

Som certifierad Anläggarfirma för Inbrottslarm visar företaget att de kan utföra inbrottslarmsanläggningar som möter de krav som försäkringsbolag ställer idag. Detta genererar i en trygghet för kund, både i bemärkelsen att företaget besitter kompetens och erfarenhet som utför processen, men också vetskapen att installationen godkänns av deras försäkring. Certifikatet står för kvalitetsmedvetenhet och tydligt ställda krav på processer, val av certifierade produkter samt certifierade ingenjörer som utfärdar anläggarintyg. Kraven som ställs för att en certifiering ska tilldelas, är att företaget är registrerad som firma i Sverige, och har tillstånd av Polismyndigheten enligt larmlagen, minst en behörig ingenjör, en relevant försäkringsomfattning och att bolaget är kreditvärdiga är också avgörande för en certifiering. 

Anläggarfirma Kamerabevakningssystem SSF1061

Certifikatet visar på att företaget är kvalitetsmedvetna och utför kameraövervakningsanläggningar med hög säkerhet. Det intygar även att bolaget bidrar till ett säkrare Sverige genom sitt arbete och höga kompetens. Projektering samt installationsprocessen innefattar en tydlig risk och behovsanalys, driftfodringar samt systemkonstruktion och att de krav som ställs uppnås. Även här är en relevant försäkringsomfattning, minst en behörig ingenjör, kreditvärdighet och att bolaget är registrerat i Sverige en avgörande faktor. 

Cybersäkerhet BAS SSF1101

Certifikatet visar på en grundläggande IT säkerhet och att informationssäkerhet är högt prioriterat i bolaget. Nätverk, datorer och mobila enheter, programvara och behörigheter har specifikt fokus för att företag ska kunna skydda sin organisation för de främsta cyberhoten. Medvetenhet och förståelse för vad GDPR är också en avgörande faktor.

Rådgivning

Boka en kostnadsfri rådgivning med oss så kommer vi tillsammans fram till hur ditt skräddarsydda säkerhetssystem ska se ut. Du binder dig inte till någon tjänst och rådgivningen är helt kostnadsfri.