Sedan förvärvet – Corepart överträffar förväntningarna

I maj 2022 förvärvades säkerhetsföretaget Corepart av säkerhetskoncernen Nordic LEVEL Group. Samarbetet har överträffat alla förväntningar. Corepart har snabbt blivit en naturlig del av Nordic LEVEL Group, och visar dessutom på en mycket stark ekonomisk tillväxt.

Coreparts tillväxttakt ökar med 67% i jämförelse med föregående tolv månader. Under september-oktober har man tagit in 32 affärer, till ett värde av totalt 25 miljoner kronor. Marknaden är mogen för Coreparts säkerhetslösningar, med fokus på Security as a service. Jalal Anabtawi, VD på Corepart utvecklar:

- Vi har haft en fin start på det nya året med stor efterfrågan på våra säkerhetslösningar. Jag ser väldigt positivt på det kommande året, både vad gäller orderingång, men framförallt på synergierna som finns mellan bolagen i koncernen. Vi arbetar aktivt med att integrera och dra nytta av den spetskompetens och bredd som finns i koncernen, och det arbetet ser vi redan positiva effekter av.

Nordic LEVEL Group är mycket nöjda med Coreparts utveckling. Ett halvår in i samarbetet kan vi konstatera att samarbetet överträffar våra förväntningar. Corepart kommer även bli en viktig del av Nordic LEVEL Groups expansion utomlands, tack vare en skalbar affärsmodell och ett kunnigt team. Nordic LEVEL Group kommer att fortsätta utveckla Corepart i samma riktning. Corepart kommer få utökad kraft, kompetens, geografisk spridning – och tillgång till kompetenserna i Nordic LEVEL Groups övriga verksamheter. Jesper Arkinger, CCO på Nordic LEVEL Group:

- Det är fantastiskt när man lyckas så bra med att förena två verksamheter. Vi har med Corepart lyckats hitta ett bolag som delar vår syn på branschen, med samma driv och som från start hade en liknande kultur. Detta har tillsammans medfört att det har gått snabbt att komma samman även om vi precis lämnat startblocken. Vi gjorde de första affärerna ihop redan innan affären blev klar vilket gav tydliga signaler om vart vi var på väg så vi är inte överraskade över att det går så bra som det gör för bolaget. Det är stor efterfrågan på Security as a Service och affärsmodellen kan skalas snabbt till nya marknader och fungerar perfekt med den affärsmix vi nu kan bundla in för att stötta våra kunder och marknaden på bästa sätt. Modern teknik spelar en mycket viktig roll i vårt värdeskapande. Det är kärnan i vår service och den verksamhet vi tillhandahåller våra kunder.
​​​​​​​

Kort om Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group är en förvärvsdriven koncern som utvecklar och integrerar bolag, med exponering mot säkerhetssektorn. Koncernen är en helhetsleverantör av tillförlitliga och moderna trygghets- och säkerhetslösningar samt tjänster. Verksamheten bedrivs genom koncernens dotterbolag på den nordiska marknaden. Bolaget grundades 1989 och har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.nordiclevelgroup.com.

Nordic LEVEL Groups aktie handlas under kortnamnet LEVEL på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser,
tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Kort om Corepart

Corepart är framtidens säkerhetsbolag och en ledande svensk tjänstebaserad säkerhetsleverantör. Coreparts fokus ligger på att leverera framtidssäkra tjänster. Varje dag arbetar Corepart för att göra Sveriges arbetsplatser tryggare och mer effektiva genom intelligenta säkerhetslösningar. Bolaget hjälper sina kunder med allt ifrån trygghet i form av kameraövervakning, larm, brandskydd och passersystem - till integration med övriga system så att kunden har en samlad leverantör för samtliga uppkopplade system.

Kontakt
Jalal Anabtawi, Corepart: jalal.anabtawi@corepart.se
Jesper Arkinger, Nordic LEVEL Group: jesper.arkinger@nordiclevelgroup.com