Fors säteri

Bakgrund

Fors säteri bedriver grisuppfödning på fem olika gårdar. På tre av gårdarna önskades ett övervakningssystem som upptäcker och larmar om oönskade personer rör sig runt gårdarna. En utmaning här var att systemet bara ska reagera på människor och inte på småvilt som kan springa runt på gårdarna.

Lösning

Värmekamerorna har utplacerats, så att de kan känna av om människor träder över de elektroniska begränsningslinjer som skapats kring gårdarna. När en värmekamera känner av värme från en människa, skickas ett larm till ägarnas mobiltelefoner. De kan då direkt se i sin mobil vem eller vilka som har kommit in på området, för att sedan vidta rätt åtgärd.
​​​​​​​

Resultat

​​​​​​​Corepart har levererat en lösning som grundar sig på värmekameror för larmning kombinerat med optiska kameror placerade vid kritiska in- och utfarter. Samtliga kameravyer från de tre gårdarna visas i realtid på stora skärmar samt på ansvariga personers mobiltelefoner.