Under 2022 rapporterades att 85% av arbetsrelaterade skador i Sverige inträffade inom sektorer där fysisk aktivitet och manuellt arbete dominerar. Lyckligtvis indikerar data att dessa risker kan minskas betydligt genom förbättrade säkerhetsåtgärder och regelbunden utbildning, utan att detta alltför mycket försämrar effektiviteten i arbetsutförandet.

Du har lagt till en ny text

Ändra texten till vad du vill

xx

xx

xx

xxx​​​​​​​
xx

Vill du veta mer om hur vi skyddar obemannade butiker? 

​​​​​​​

Araz Barthelson Bahdjat

Affärsområdeschef Securified Access

Vill du veta mer om hur vi kan skydda dig och din verksamhet på bästa sätt?