Vi vill inspirera


Innovation och utveckling för världen framåt. På Corepart vill vi vara en del av det drivet
För att kunna vara det är det viktigt att företagets kultur tillåter medarbetare att verka i en miljö som möjliggör att kreativiteten hålls på topp. Vi jobbar därför kontinuerligt med att ha en företagskultur där våra anställda får den feedback och utbildning som krävs för att inspirationen ska vara hög. Att hålla arbetsbelastningen på en lagom nivå är också något vi är noggranna med för att upprätthålla en hälsosam arbetsmiljö.

Tillsammans tar vi oss an framtiden

Det är viktigt för oss att inte släppa fokus från vårt koncept och vårt driv framåt. Vi jobbar med att utveckla vår verksamhet genom att använda oss av våra medarbetares åsikter och synpunkter, eftersom vi alla tillsammans bildar den bästa helhetsbilden av vad som behöver utvecklas eller förbättras. Gemensamt tar vi oss an alla utmaningar vi stöter på med ödmjukhet och som ett team.