Intelligenta
säkerhetslösningar för
​​​​​​​alla dina behov

Så skapar vi trygghet

​​​​​​​
Varje dag arbetar vi för att göra Sveriges företag tryggare och mer effektiva genom intelligenta säkerhetslösningar. För dig med en traditionell och utdaterad säkerhetslösning, eller för dig som är nyfiken på hur smart teknik kan skapa bättre arbetsflöden, lönsamhet och trygghet. 

Security as a Service 

​​​​​​​Vi utmanar det traditionella sättet att arbeta med säkerhet. Genom vår tjänst - Security as a Service - levererar vi framtidssäkra säkerhetstjänster för alla dina behov. I takt med att samhället och säkerhetsbranschen utvecklas krävs det nya innovativa lösningar som täcker alla behov –  nu och i framtiden.

Med Security as a Service binder du inte upp dig till en säkerhetslösning som kan bli utdaterad. Du får en lösning som går att anpassa, justera och uppdatera utifrån de behov som uppstår. Alla våra lösningar går dessutom att integrera med dina övriga system så att du får alla dina uppkopplade system samlade till en och samma leverantör. Det är framtidens säkerhet för oss.

Intelligenta säkerhetslösningar för alla dina behov

I mer än 10 år har vi på Corepart hjälpt företag att med hjälp av den senaste tekniken hitta anpassade säkerhetslösningar. Vi hjälper dig med allt ifrån trygghet i form av kameraövervakning, larm, brandskydd och passersystem - till integration med övriga system så att ni har en samlad leverantör av era uppkopplade system. 

Intelligenta säkerhetslösningar för företagIntelligenta säkerhetslösningar för företag
Corepart arbetar brottsförebyggandeCorepart arbetar brottsförebyggande

Vi arbetar för att förebygga brott

​​​​​​​Våra intelligenta säkerhetslösningar skyddar ditt företag, dina medarbetare och din egendom proaktivt. Vi arbetar inte för att underlätta utredningsarbetet när skadan är skedd utan för att motverka att intrånget äger rum. Våra lösningar stoppar tjuven från att lyckas.

Corepart är en del av koncernen Nordic LEVEL Group


Tillsammans med Nordic LEVEL Group, vidareutvecklar Corepart sin affärsmodell SECaaS (Security as a Service) med syfte att modernisera traditionella säkerhetslösningar.

WE ENABLE OUR CLIENTS TO LIVE A LEVELLED LIFE


Nordic LEVEL Group är en förvärvsdriven koncern som utvecklar och integrerar bolag, med exponering mot säkerhetssektorn. Koncernen är en helhetsleverantör av tillförlitliga och moderna trygghets- och säkerhetslösningar samt tjänster. Verksamheten bedrivs genom koncernens dotterbolag på den nordiska marknaden inom tre kärnområden: Advisory, Technology och Operations. Vi arbetar för att öka både den upplevda och faktiska säkerheten i samhället, särskilt fokusera på samhällskritisk verksamhet. Vårt mål är att kunderna ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, trots ovanliga utmaningar – det kallar vi ett levelled life.

Så arbetar vi

​​​​​​​
Från den första delen av processen till den sista är vi där och ser till att det slutgiltiga säkerhetssystemet blir perfekt utformat efter dina behov. Oavsett hur stort eller litet projektet.

Hör våra kunder berätta


Oavsett verksamhet och behov tar vi fram en anpassad lösning för dig och dina behov. Nedan hittar du fyra av våra nöjda kunder som berättar mer om hur vi hjälpt dem och vilka utmaningar som våra tekniska lösningar har åtgärdat.

Certifikat

Corepart har certifierade ingenjörer av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC). Vi är även medlemmar i branschorganisationen Säkerhetsbranschen.  
certifierad_swe_q21ec39fe88-0af7-44ae-a3a0-0427b649b50b1certifierad_behorig_ingenjor_inbrottslarm1certifierad_anlaggarfirma_kamerabevakningssystem1certifierad_anlaggarfirma_inbrottslarm1certifierad_behorig_ingenjor_kamerabevakningssystem1

Kvalitet i fokus 


Corepart har certifierade ingenjörer av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC). Vi är även medlemmar i branschorganisationen Säkerhetsbranschen.